25 директори на училища от София-град и София-област ще бъдат обучени от водещи бизнес лидери в умения за управление на ефективни екипи.Прочети повече
report_cover

Докладът е специално издание на ежегодния ни мониторингов доклад и прослядява приложението на ключовите компетентности, регламентирани в чл. 77 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Прочети повече

НАШАТА МИСИЯ

Обединяваме усилията на отговорни бизнес компании, експертни граждански организации и публичен сектор в страната за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г.

Дефинираме съществени измерими цели за резултатите от българското образование до 2030 г. и ангажираме гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на образованието и достъпа до него. За целта проследяваме развитието на ключови показатели в образователната система, популяризираме добри практики и се застъпваме за промени на политики.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 • Завърши вторият випуск от директори в „Мениджърска академия за училищни директори“

  Във второто си издание Мениджърската академия срещна успешни мениджъри от две от най-големите компании в света – Хюлет-Пакард Ентърпрайз България и ПрайсуотърхаусКупърс България с училищни директори от цялата страна. В тазгодишното издание на проекта се включиха директори от всички райони на страната, от разнообразни по вид и големина училища и с опит на позицията между 1 и над 20 години. 

 • Промяната на изпитните формати. Какво споделят практиците?

  Дискусията „Промяна на изпитните формати” се проведе онлайн и събра повече от 200 учители, директори, родители,  експерти от цялата страна, дори и ученици. Целта на събитието беше да постави фокус върху необходимостта от нов тип формат на националните външни оценявания и на матурите, който да оценява уменията на учениците да бъдат успешни в живота, а не само запаметени от тях предметни знания. 

 • Връщане на учениците в училище – в търсене на баланс

  Както и предишните решения, касаещи обучението на учениците в условията на Covid-19, така и това е посрещнато с обществен дебат и противоречиви мнения. Опитът от организацията на учебния процес от началото на 2020 г. досега ни показва, че намирането на баланс между гарантирането на качествено образование за всички деца и ученици и здравните последици за обществото от пандемията е предизвикателство, но и нещо, към което е важно да се стремим. 

 • Говорят практиците: Решения за образованието – Онлайн дискусия „Промяна на изпитните формати“

  Тя е първата от серия от срещи дискусии, които ще съберат на едно място експерти, родители, учители и ученици, за да потърсят заедно решения за ключовите проблеми в образованието. Целта на дискусията е изведе на преден план въпроса за промяната на формата на националните външни оценявания и матурите и да създаде пространство за търсене на решения. 

 • Кампания „Говорят практиците: Решения за образованието“

  2021 г. идва с проблемите от 2020-та, но и с шанс за промяна. Затова стартираме кампания „Говорят практиците: Решения за образованието“ – ежемесечни дискусии по ключовите теми в нашия ежегоден мониторингов доклад за образованието.

 • Българското образование през погледа на Европейската комисия – мониторингов доклад за 2020 г. – Част 2

  В първата част на тази статия разгледахме как ЕК оценява напредъка ни в дигитализацията и финансирането на системата. В настоящата статия ще се спрем на акцентите, които Комисията поставя върху процеса по модернизиране на българската образователната система. 

 • Българското образование през погледа на Европейската комисия – мониторингов доклад за 2020 г.

  Традиционно ежегодният доклад на Европейската комисия за образованието и обучението в България се посреща с обществен интерес и дебат. Всяка година докладът дава възможност да проследим напредъка в образованието в България, но и да „сверим часовника си“ с останалите държави в ЕС, да откроим успешните политики в образованието и тези, които имат нужда от промяна. 

 • Стартира „Мениджърска академия за училищни директори“ 2020 г.

  Във второто издание на проекта ще подкрепим 36 училищни директори от цялата страна да развият своите мениджърски умения чрез успешни практики от бизнеса за управление на ефективни екипи.

 • „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ – Мониторингов доклад 2020 накратко

  Какво можете да очаквате от Мониторингов доклад 2020 на „Образование България 2030“? Вижте тук доклада накратко. Още по темата – по време на представянето му в рамките на онлайн дискусията „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ на 27 ноември, 2020 г. от 16:00. в платформата Zoom.

 • Онлайн дискусия и представяне на Мониторингов доклад 2020 на Образование България 2030 „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“

  В края на една различна за образованието година ще отворим дискусията за постигнатото от образователната система през 2020 г. Затова събираме на едно място експерти от институциите и от образователния сектор. С тях ще обсъдим доколко България се доближава до целите за качествено образование за всички деца и младежи до 2030 г. 

Comments are closed.