25 директори на училища от София-град и София-област ще бъдат обучени от водещи бизнес лидери в умения за управление на ефективни екипи.Прочети повече
report_cover

Докладът е специално издание на ежегодния ни мониторингов доклад и прослядява приложението на ключовите компетентности, регламентирани в чл. 77 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Прочети повече

НАШАТА МИСИЯ

Обединяваме усилията на отговорни бизнес компании, експертни граждански организации и публичен сектор в страната за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г.

Дефинираме съществени измерими цели за резултатите от българското образование до 2030 г. и ангажираме гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на образованието и достъпа до него. За целта проследяваме развитието на ключови показатели в образователната система, популяризираме добри практики и се застъпваме за промени на политики.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 • Българското образование през погледа на Европейската комисия – мониторингов доклад за 2020 г. – Част 2

  В първата част на тази статия разгледахме как ЕК оценява напредъка ни в дигитализацията и финансирането на системата. В настоящата статия ще се спрем на акцентите, които Комисията поставя върху процеса по модернизиране на българската образователната система. 

 • Българското образование през погледа на Европейската комисия – мониторингов доклад за 2020 г.

  Традиционно ежегодният доклад на Европейската комисия за образованието и обучението в България се посреща с обществен интерес и дебат. Всяка година докладът дава възможност да проследим напредъка в образованието в България, но и да „сверим часовника си“ с останалите държави в ЕС, да откроим успешните политики в образованието и тези, които имат нужда от промяна. 

 • Стартира „Мениджърска академия за училищни директори“ 2020 г.

  Във второто издание на проекта ще подкрепим 36 училищни директори от цялата страна да развият своите мениджърски умения чрез успешни практики от бизнеса за управление на ефективни екипи.

 • „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ – Мониторингов доклад 2020 накратко

  Какво можете да очаквате от Мониторингов доклад 2020 на „Образование България 2030“? Вижте тук доклада накратко. Още по темата – по време на представянето му в рамките на онлайн дискусията „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ на 27 ноември, 2020 г. от 16:00. в платформата Zoom.

 • Онлайн дискусия и представяне на Мониторингов доклад 2020 на Образование България 2030 „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“

  В края на една различна за образованието година ще отворим дискусията за постигнатото от образователната система през 2020 г. Затова събираме на едно място експерти от институциите и от образователния сектор. С тях ще обсъдим доколко България се доближава до целите за качествено образование за всички деца и младежи до 2030 г. 

 • Какви препоръки към институциите отправиха участниците в конференция Ключови компетентности и умения за успех

  Една от важните цели на конференцията е да провокира дискусия между заинтересованите страни за развитието на реформата към компетентностен подход и за стъпките, които ще я направят успешна. Представяме ви обобщение на препоръките, които участниците в събитието отправиха към институциите.

 • Образование България 2030 проведе национална онлайн конференция за ключовите компетентности

  Конференцията постави фокус върху два ключови аспекта на реформата в образованието: ключовите компетентности, които се очаква учениците да придобият в училище и подготовката на учителите да преподават чрез новия компетентностен подход. 

 • Интегрираните изпити – ще доведат ли до желаната промяна?

  МОН предлага от учебната 2022/2023 г. учениците в 4, 7 и 10 клас да държат интегриран изпит по хуманитарни и природни науки. В контекста на ключовите компетентности и тяхното формиране в класната стая, това е стъпка напред в правилната посока. Какво обаче представлява интегрираният изпитен формат и какво означава въвеждането му за цялата образователна система?

 • Националните външни оценявания 2020 – намериха ли място компетентностите?

  Тазгодишните седмокласници са вторият випуск, обучавал се по „новите“ учебни програми. Тяхната цел е да развиват не само знания, но и компетентности. Доколко това се случва в действителност?

   

   

 • Какво ни показват резултатите от матурите през 2020 г.?

  Тазгодишните държавни зрелостни изпити се проведоха в условията на специфична противоепидемична обстановка. Обучението на учениците доби изцяло нови форми за последните няколко месеца, а завършващите зрелостници са последният випуск, чийто изпитен формат на матурите се базира на оценяване на натрупаните предметни знания, а не върху техните компетентности. Какво показват резултатите?

Comments are closed.