• Завършихме учебната година с кампанията Научи ме да умея

    На 15-ти юни успешно завърши тазгодишната ни кампания “Научи ме да умея”. Успяхме да запознаем над 300 ученици между 15 и 18 години от Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Харманли и София с уменията на 21-ви век, които са нужни за успешната им професионална и личностна реализация.

  • Европейският парламент прие доклад за модернизирането на образованието

    ЕП прие доклад, очертаващ предизвикателства и препоръки за модернизиране на образованието, а евродепутатът и съ-основател на Образование България 2030 Ева Майдел посочи организацията, като добра практика и насърчи създаването на повече подобни междусекторни платформи в Европа в сферата на образованието