15 June, 2018
/ Comments Off on Завършихме учебната година с кампанията Научи ме да умея
/ in news
/ By edu

На 15-ти юни успешно завърши тазгодишната ни кампания “Научи ме да умея”. Инициативата стартира през учебната 2016/2017 година в Стара Загора, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Хасково, Харманли, Ивайловград и Правец. Тази година продължихме с посещенията си в училища в страната и успяхме да запознаем над 300 ученици между 15 и 18 години с уменията на 21-ви век, които са нужни за успешната им професионална и личностна реализация.

Кампанията се осъществява от Образование България 2030 и българския евродепутат и Ева Майдел, която поставя образованието като един от приоритетите си на работа като член на Европейския парламент.

В рамките на инициативата посещаваме училища в страната и запознаваме по интересен начин младите хора с ключовите умения, които всеки трябва да притежава, за да бъде успешен и конкурентоспособен на пазара на труда. За да тестват и развият тези умения, провеждаме образователни активности, които са базирани на неформално учене и учене чрез преживяване. Така учениците не само получават знания кои са уменията на 21-ви век, но и практически се докосват до тях.

През тази учебна година фокусирахме вниманието си върху уменията работа в екип и ефективна комуникация. С тях се запознаха над 300 ученици от Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Харманли и София. Заедно с участниците в нетрадиционните “часове” строихме кули от сламки, кламери и хартия, провеждахме симулации за убеждаваща комуникация за човека, който ги вдъхновява, впуснахме се в дискусии за критично мислене и дигитална грамотност, търсихме отговора на въпроса “Що е то емоционална интелигентност?”, предизвикахме се да помислим за креативни начини за приложението на добре познати изобретения, съпоставяхме професии, които вече не съществуват и професии на бъдещето.. Така провокирахме интереса на учениците към развиване на умения, които ще им помогнат да осъществят плавен преход от образование към заетост, екипирани с необходимите умения да бъдат успешни.

Желанието ни е да развиваме кампанията като подпомогнем връзката с бизнеса и практическото прилагане на определени умения в зависимост от специалността и желанията на учениците – чрез стажове и посещения на учениците в местни компании.

Ако желаете да посетим и Вашето училище и да запознаем учениците с уменията на 21-ви век, свържете се с нас на info@edu2030.bg

Нашата голяма цел е кампанията да покаже важността на развиването на умения в рамките на образователната система и настоящите и бъдещи учители да интегрират успешно преподаването на умения в класната стая като част от преподаването на предметни знания. В нашия мониторингов доклад даваме и препоръки за подкрепа на учителите чрез актуализиране на педагогическите програми в университетите и предоставяне на качествена продължаващата квалификация по темата за преподаване на умения в класната стая.

Comments are closed.