03 September, 2019
/ in news
/ By edu

Водещи компании споделиха опит с 24 директори на училища в първата “Мениджърска академия за училищни директори” 

На 29 и 30 август в гр. София се проведе обучение на 24 участници в пилотното издание на “Мениджърска академия за училищни директори”. Академията се организира от сдружение “Образование България 2030” в партньорство с две от водещите международни компании у нас – Хюлет Пакард Ентърпрайз и Кока-Кола ХБК България и с финансовата подкрепа на Българския форум на бизнес лидерите. 

В рамките на Академията 24-ма директори на училища в София-град и София-област преминаха през двудневно обучение за развитие на мениджърски умения за управление на ефективни екипи.Чрез този пилотен формат на взаимодействие между бизнес компании и училища, от Образование България 2030 искаме да покажем, че отговорният бизнес може да допринася за по-качествено образование в България не само с финансов ресурс, но и с експертиза, добри практики, работещи инструменти, приложими в образователната среда. В Академията професионалисти на високи мениджърски позиции от двете глобални компании се ангажираха и с подкрепа в приложението на знанията и уменията, които споделиха с училищните директори. 

В първия ден на обучението домакини на Академията бяха Хюлет Пакард Ентърпрайз. Официалното откриване на Академията беше обявено от г-н Тодор Жеков, Директор Логистика – планиране и управление на ресурси в компанията. Той отбеляза, че за компанията образованието е ключов приоритет, по който те устойчиво и дългосрочно работят. Г-н Жеков  допълни, че качеството на образованието определя и техния успех като компания.

Благодарни сме за подкрепата от HPE и Кока-Кола ХБК България, две от най-големите компании в света. Ангажимента им към подобни важни и дългосрочни каузи доказва зрелостта на корпоративните им култури. Вярвам, че скоро повече компании ще застанат зад ценностите и целите на Образование България 2030.”, отбеляза Веселин Димитров, Изпълнителен директор на Образование България 2030.

Обучителната част започна със сесията на Мария Шикинова „Умения за управление на времето и задачите”. Мария е мениджър проекти в Хюлет Пакард Ентърпрайз и е сертифициран лектор по презентационни умения. Тя отправи и първото предизвикателство към участниците, за да разгледат ефективността на “мултитаскинга” в работна среда. След представянето на няколко практически инструмента Мария Шикинова провокира участниците да разпределят задачите от един ден от своето обичайно ежедневие в матрица за спешни и важни задачи, след което да дискутират как това разпределение може да се оптимизира най-ефективно. 

Севелин Захариев, регионален мениджър услуги за София и Тунис в Хюлет Пакард Ентърпрайз сподели своя опит с участниците в рамките на сесията „Роли в екипа, делегиране и разпределяне отговорности“. Той даде пример как изглежда разпределението на ролите в неговия екип, като отбеляза логиката зад всяка една позиция и с какви задачи е обвързана. Той представи няколко стъпки за ефективно делегиране на задачи към екипа и възможните рискове, които могат да възникнат и насърчи директорите да делегират по-често, да проследяват резултата от този процес и да бъдат наясно с отговорността си като мениджъри на екипи.

Обучението продължи със сесията „Оценка и самооценка на учителите”, водена от Теменужка Петрова, ръководител на екип „Мениджъри Ключови Клиенти“ в Хюлет Пакард Ентърпрайз. Тя сподели с участниците, че сред най-важните фактори за развитието на всяка организация е изграждането на култура на даване на обратна връзка. Според Теменужка “Обратната връзка следва да се приема не като критика, а като подарък.” Тя запозна участниците и с 360 градусовата обратна връзка, която е широко прилаган инструмент в бизнеса и може да се адаптира и приложи в рамките на училищните екипи. 

Последният лектор за деня, който сподели своята експертиза с участниците беше Майя Пейчева-Такева, мениджър Човешки ресурси в Хюлет Пакард Ентърпрайз. Това тя направи в сесията „Мотивация на учителите“. Тя отбеляза, че „всеки екип преминава през различни етапи на зрялост – от неговото формиране и изграждане на междуличностни взаимоотношения към оптималното ниво на екипна работа и сътрудничество”. В рамките на сесията Майя представи инструменти за мотивация на екипа спрямо различните фази на групова динамика, различни лидерски стилове и комуникационни подходи.

Денят завърши с кратка рефлексия върху преживяното и наученото през деня. Директорите споделиха за своите най-силни впечатления и набелязаха добри практики, които биха приложили в в работата си в училище.

Вторият ден от Академията беше домакинстван от Кока-Кола ХБК България. Стартирахме с практическа сесия за приложение на наученото фасилитирана от Александра Мирчева, мениджър „Проекти” в Образование България 2030.  Участниците имаха възможност да планират как ще приложат, избран от тях инструмент в училище и заедно в екипи по трима да идентифицират как могат да подпомогнат своите колеги в този процес, споделяйки опит, знания и експертиза. 

В следващата сесия „Разрешаване на конфликти” участниците се срещнаха с Пресиян Гурин, регионален мениджър доставки за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка в Хюлет Пакард Ентърпрайз. Той преплете своя личен опит като мениджър на екип с достиженията на биологията и психологията, за да разгърне различните аспекти на темата – зараждането на конфликт, нагласите ни към него, различните стилове, които можем да приложим за разрешаването му и навигирането на конфликта. Пресиян Гурин ангажира участниците в активна дискусия, в която бяха обсъдени различни казуси, свързани с възникването и развитието на конфликти в екипа.

Последната обучителна сесия „Инструменти и техники за ефективна комуникация“ беше водена от Жаклин Цочева, директор „Публични комуникации и връзки с обществеността” в Кока-Кола ХБК България. Тя ангажира участниците в оживена дискусия и сподели ценни съвети и методи за ефективна комуникация както с екипа, така и със всички участници в образователната общност. Едни от най-ценните послания бяха свързани с добра подготовка, правилни въпроси и ясни комуникационни послания.

Академията ще продължи и в следващите месеци с последващи срещи между директорите и бизнеса. Тяхната цел е да се подпомогнат директорите да приложат добрите практики в училище и да се оцени дали инструментите, които бизнесът използва, са полезни за участниците  в дългосрочен план. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*