19 November, 2019
/ in news
/ By edu

Разширяваме нашата мрежа от партньори и съмишленици от бизнеса със сключения меморандум за сътрудничество в сферата на образованието с Индустриалия клъстер “Електромобили” /ИКЕМ/

През последните месеци активно си сътрудничим с ИКЕМ по линия на професионалното образование и меморандумът е естествено продължение на планираните от нас съвместни дейности. По покана на ИКЕМ участваме и в Секторния съвет за електрическа мобилност към Министерство на образованието и науката и Индустриален клъстер “Електромобили“, в който обединяваме усилията си за развитие на модел за професионално образование и обучение в сектор “Електрическа мобилност”. Секторният съвет е и първият подобен механизъм за сътрудничество между обединение на бизнес сектор в конкретна индустрия, представители на професионалните гимназии и държавни институции. 

Целта на споразумението е внедряване на нови форми за обучение, реализиране на проучвания и анализи свързани с политиките в областта на образованието, регионалното развитие, пазара на труда и други. Развитие на взаимоотношенията в национални, регионални и международни партньорства в различни области на образованието, обществения живот, публичните политики, икономиката, търговията и др.

Предстои съвместно участие в работни групи по изпълнение на проект на ИКЕМ и European Investment Advisory Hub (EIAH), по проект за безвъзмездна помощ за проучване и развитие на професионалното образование в сектор “Електрическа мобилност” и необходимостта от кадри в България и страните от региона”.

За ИКЕМ:

Индустриалният клъстер „Електромобили“ е учреден от седем български фирми и е първото в България индустриално сдружение за електрическа мобилност. Към момента членове на клъстера са 55 компании, а партньорите – 74. От месец март 2014 г. ИКЕМ е национална браншова организация за електрическа мобилност. Обединява усилията на своите членове за индустриално, технологично и бизнес развитие, стратегически разработки, промени в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др. В организацията активно участват и представители на научната и образователната общност.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*