17 December, 2019
/ in news
/ By edu

Може би в неправителствения сектор не е особено приемливо да се тупаш в гърдите какво си постигнал. В крайна сметка нещата, които всички стотици организации в образованието и отвъд правим, са кауза, в която вярваме. Това, повярвайте, важи с пълна сила за нас в сдружение Образование България 2030. Но ни позволете и да се похвалим какво направихме за мисията ни за качествено образование в България през 2019 г. Няма да ви отнемем много време. Все пак по скромното ни мнение това беше най-силната ни година oт основаването ни през 2015 г. досега – кога, ако не сега, е време да се похвалим.

Преди всичко обаче това е мястото от името на малкия ни екип да благодарим на нашите партньори. Всички вие – компаниите от бизнеса, експертните граждански организации и ангажираните публични личности, с които работим към общите ни цели, бяхте страхотни. Подкрепата ви е в основата на следващите редове.

Апропо, като говорим за малък екип: нашият вече се разрасна – цели три пъти! До момента сдружението имаше един координатор, който беше ангажиран с всички задачи. През тази година вече трима души работят на ежедневна база в сферите мониторинг, информиране и застъпничество. Това ни дава много повече възможности да разгърнем потенциала на нашите проекти и да осъществим нови идеи. А вече можем да се похвалим и с първия си самостоятелен офис – малък успех, но много специален за нас. 

Специално издание на ежегодния ни доклад

През тази година издадохме специално издание на нашия доклад – „Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика“. То е посветено на тема, по която работим активно от създаването на организацията – развитие на уменията на 21-ви век в училище. За първи път в подобен доклад се проследява приложението на ключовите компетентности от чл. 77 в Закона за предучилищно и училищно образование. Анализирахме нормативната уредба, разгледахме учебните програми и продължаващата квалификация на учителите, идентифицирахме проблеми и потърсихме решения. На база на това в края на годината входираме нашите предложения за промени в политики към Министерство на образованието и науката.

През декември бяха публикувани и резултатите от международното сравнително изследване PISA 2018. Те потвърдиха нуждата българските ученици да развиват повече умения в класната стая. Тази година темата за ключовите компетентности навлезе много по-активно в обществения дебат за трансформация на образователната система. Не бихме приписали заслугата за това на нашия доклад, но се надяваме и той да допринесе ключовите компетентности да бъдат в основата на нов тип преподаване. 

Мениджърска академия за училищни директори 

В началото на 2019 г. Българският форум на бизнес лидерите припозна и подкрепи пилотното издание на „Мениджърска академия за училищни директори“. Благодарим сърдечно! Тази идея се роди във взаимодействие с наши съмишленици от бизнеса и се осъществи под патронажа на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. 

В рамките на Академията бизнес лидери от глобални компании проведоха обучение за мениджърски умения на 24-ма директори от София град и София област. Академията ни показа много значим проблем – училищните директори са натоварени с отговорности като “администратори”, но към тях не се оказва достатъчна подкрепа като мениджъри и лидери, които управляват хора, процеси, финанси. Затова създадохме цялостна програма за директорите, които да получат практически инструменти за управление на ефективни екипи от успешни бизнес лидери. Академията премина през много етапи – отворен процес по кандидатстване, оценка на нужди, целеполагане, обучителни сесии в бизнес компании, среща за подкрепа в приложението на наученото

Но най-ценна е общността от директори, която формирахме. И след Академията ние ще продължим срещите и взаимодействията си с всички участници, както и застъпничество това да се превърне в национална политика, която подкрепя училищните директори да бъдат успешни лидери и двигатели на развитието на училищата.

Застъпничество

Като организация ние обединяваме усилията на частен, граждански и публичен сектор с цел заедно да постигаме повече при съвместно застъпничество в общата ни мисия за качествено образование. Нашите предложения за промени на политики се базират на данни, които анализираме, на изследване на мнения на заинтересовани страни, на консултиране с колеги от експертни граждански организации. През тази година входирахме пет становища в МОН. Те касаеха различни теми: обхващането и включването на деца в образователната система, ключовите компетентности и продължаващата квалификация на учителите. Разбира се, не всички предложения бяха приети, но някои от тях произведоха промяна в проектите на нормативни актове, а оттам и промяна на микрониво. Ние гледаме на застъпническите ни дейности като дългосрочни усилия, чиито ефекти няма да измерим за една година, но последователните ни действия ще се отразят на резултатите в бъдеще. 

Застъпваме се за важни теми и чрез срещи с политически отговорните лица и нашата мрежа от съмишленици. И тази година организирахме кръгла маса със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Ева Майдел, евродепутат и съмишленици на Образование България 2030 от бизнес компании и експертни граждански организации. Темата тази година, „Конкурентоспособност 2030: Ключови компетентности за успех“, беше провокирана от новия ни доклад „Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика“. 

И така, без тупане в гърдите, в рамките на всички тези инициативи научихме много, събрахме нови съмишленици, с които заедно да допринесем за по-качествено образование в България.  И нямаме търпение през 2020 г. да постигнем още повече.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*