09 November, 2020
/ in news
/ By edu

Онлайн дискусия и представяне на Мониторингов доклад 2020 на Образование България 2030 „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“

27 НОЕМВРИ, 2020 г. | 16:00 – 17:00 ч. 

В края на една различна за образованието година ще отворим дискусията за постигнатото от образователната система през 2020 г. Затова събираме на едно място експерти от институциите и от образователния сектор. С тях ще обсъдим доколко България се доближава до целите за качествено образование за всички деца и младежи до 2030 г. 

В дискусията ще се включат:

Анелия Андреева, директор на Национален инспекторат по образование

Наталия Митева, програмен директор за „Добро образование и работни умения“ във Фондация „Америка за България“

Траян Траянов, изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“

Регистрирайте се за дискусията ТУК

Фокус на дискусията ще бъде четвъртото издание на мониторинговия доклад на Образование България 2030 – „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ 

Прочетете и изтеглете целия мониторнгов доклад за 2020 г. ТУК

С него отново ще поставим въпросите: 

  • Какво беше постигнато в образованието през тази година? 
  • Какви стъпки още трябва да бъдат направени, за да се реализира визията ни за качествено образование за всички деца и младежи до 2030 г.? 
  • Как да продължим да работим за качествена образователна система дори и в условията на Covid-19? 

Кога? 

27 ноември, 2020 г. от 16:00 до 17:00 ч. 

За кого е подходящо събитието?
За учители, директори, образователни експерти, представители на институциите и бизнеса, родители и всички участници в образованието.

Къде?
Онлайн, в платформата ZOOM. Регистрирайте се за дискусията ТУК

Програма 

27 ноември, 2020 г.

16:00 ч. – 16:15 ч. | Представяне на Мониторингов доклад 2020 на Образование България 2030 – Златка Димитрова, координатор на сдружение „Образование България 2030“;

16:15 – 17:00 ч. | Експертен панел – дискусия с експерти от институциите и образователния сектор.

В дискусията ще се включат:

Анелия Андреева, директор на Национален инспекторат по образование;

Траян Траянов, изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“

Организираме тази дискусия в много специфичен контекст. През последната година фокусът в образованието рязко се насочи към една единствена тема, която засегна всички участници в образованието – как да запазим образователния процес и как да се адаптираме към живот и учене в условията на Covid-19. Вярваме, че в хода на търсене на правилните решения за обучението в условията на пандемия, не трябва да забравяме и ключовите аспекти от образованието, които поддържат основите на образователната система и я водят към развитие. 

Регистрирайте се за дискусията ТУК

За Мониторингов доклад 2020 „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“

Ежегодният ни мониторингов доклад има за цел да допринесе за участието на различните заинтересовани страни в процеса по формиране, провеждане и оценяване на политиките, засягащи образованието. Традиционно той проследява развитие на образованието по ключови индикатори в 4 сфери: 

  • равен достъп до качествено образование
  • резултати на учениците
  • образователна макросреда
  • приложимост на образованието.

Тази година обаче пандемията от Covid-19 и въздействието ѝ върху образователната система налагат да добавим още една сфера към доклада:

  •  Образованието в условията на Covid-19. 

Важна част от доклада са Разказите от реалността. След всяка глава на анализ на образователните резултати публикуваме кратък разказ за реална личност, участник в образователната система. Тези разкази правят данните и анализът живи и показват, че зад тях стоят истински истории на хората, които са свързани с образованието.

Прочетете и изтеглете целия мониторнгов доклад за 2020 г. ТУК

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*