04 December, 2020
/ in news
/ By edu

Във второто издание на проекта ще подкрепим 36 училищни директори от цялата страна да развият своите мениджърски умения чрез успешни практики от бизнеса за управление на ефективни екипи.

Дадохме старт на „Мениджърска академия за училищни директори“ 2020 г. – един от ключовите проекти на Образование България 2030, който се осъществява под патронажа на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. И тази година Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) застава зад проекта с финансова подкрепа към осъществяването му. За втора поредна година отговорни бизнес компании, членове на БФБЛ, подкрепят развитието на потенциала на училищни лидери от цялата страна чрез дарителство, но и чрез ангажиране на своя експертен потенциал и споделяне на добри мениджърски практики. 

Именно това взаимодействие и партньорство между гражданския, частния и публичния сектор е в центъра на нашето убеждение, че заедно можем да подкрепим училищните директори да постигат високи резултати за своите училищни общности, екипи и ученици. 

Ние вярваме, че ролята на училищните директори е решаваща за успеха на всяко училище и за високите резултати на учениците. Именно затова инвестираме усилия както в подкрепа на училищните директори чрез обучения, така и в застъпничество за ефективни политики за развитието на училищните лидери.

Мениджърска академия за училищни директори ще се проведе в онлайн формат през тази година, но в рамките на обучителната програма училищните директори ще бъдат ангажирани в различни форми на учене, сътрудничество и подкрепа като: 

  • Онлайн обучителни сесии с мениджъри от бизнес компании;
  • Практически задачи и казуси за приложение на наученото в реална училищна среда;
  • Учене и споделяне на добри практики между самите участници.

Благодарим на компаниите, които ще бъдат наши партньори в това издание на Академията – Хюлет Пакард Ентърпрайз и ПрайсуотърхаусКупърс България. Всички участници ще се срещнат с успешни бизнес мениджъри от двете компании, които ще споделят с тях своите знания, опит и практически инструменти за управление на организации и екипи. 

Участниците в Мениджърска академия тази година

Получихме 84 впечатляващи кандидатури! 

Всички получени кандидатури преминаха през процес на оценяване от комисия от експерти от Образование България 2030, Министерство на образованието и науката, Фондация „Заедно в час“, Фондация „Америка за България“ и Академия НИКЕ. Искрено благодарим на членовете на селекционната комисия – доказани експерти в сферата на разработването и прилагането на програми за учители и директори, които за втора поредна година селектират заедно с нас участниците в Мениджърска академия.

Оценката на кандидатурите се извърши на база на критерии като: мотивация на кандидата, релевантност на предизвикателства, с които се сблъсква в управлението на училищната институция и нагласи за учене и взаимодействие с граждански и бизнес организации. 

За участие тази година бяха селектирани 36 училищни директори от цялата страна. 

И тази година групата директори в Мениджърска академия е изключително разнообразна. Представени са училища от всички региони на страната и от различни по големина населени места – от големи областни градове до села. Има училища от всички видове – основни, начални, обединени, гимназии (вкл. професионални и профилирани); общински, държавни и частни.  

Радваме се, че и тази година ще имаме възможността да работим с директори с различен опит –  част от тях са новоназначени в последните 3 месеца, а най-голям е делът на участници със стаж между 1 и 5 години – 15 човека. Има и директори с дългогодишен опит – над 10 години и такива с опит над 20 и повече години на тази позиция. Това само доказва готовността на участниците да практикуват учене през целия живот и да не спират да се развиват! 

На първата ни среща с участниците в тазгодишното издание на Мениджърска академия установихме и интересен факт – в групата има директор на училище и възпитаник на същото училище, който сега заема позицията директор в друго училище. 

Какво още се случи по време на първия обучителен модул? Ще ви разкажем в следващия ни материал. 

За Мениджърска академия

„Мениджърска академия за училищни директори“ е обучителна програма за развитие на умения за управление у училищните лидери в България с участието на бизнеса. Академията се организира от сдружение „Образование България 2030“ с финансовата подкрепа на Българския форум на бизнес лидерите и е под патронажа на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Целта ѝ е е да обучи директорите на ключови лидерски и мениджърски умения за управление на ефективни екипи – управление на времето и задачите, мотивация на екипа, ефективна комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти и други. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*