09 April, 2021
/ in news
/ By edu

Онлайн дискусия „ПО-КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Регистрирай се за участие в събитието ТУК

Образование България 2030 продължава кампанията „Говорят практиците: решения за образованието“ с третата онлайн дискусия „По-качествено професионално образование и обучение“. Тя ще се проведе онлайн на 22 април, 2021 г. от 16:00 до 17:00 ч. в платформата Zoom. 

Регистрирай се за участие в събитието ТУК

„По-качествено професионално образование и обучение“ е третата от поредица срещи дискусии, които събират на едно място експерти, представители на отговорните институции, родители, учители, директори и ученици, за да потърсят заедно решения за ключовите проблеми в образованието. 

Целта на дискусията е да постави на преден план темата за качеството на професионалното образование и обучение и да представи за обсъждане съществуващи вече модели и добри практики за подобряване на качеството на ПОО на училищно и системно ниво. В хода на дискусията ще обсъдим какво е качествено професионално образование и обучение и какви инструменти и добри практики могат да подкрепят професионалните училища в неговото подобряване. 

 По време на дискусията заедно ще потърсим отговори на въпросите:

  • Какво е качествено професионално образование и обучение през 21 век? 
  • Какви механизми и добри практики могат да прилагат училищата, за да се подобрява качеството на ПОО?
  • Какви политики и мерки са необходими, за да се гарантира качествено ПОО в съвременната глобално свързана и технологична икономика?

Темата за развитието и резултатите на професионалното образование и обучение в България е разгледана в Мониторинговият доклад „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ 

Регистрирайте се за събитието ТУК

 

Програма 

22 април, 2021 г. | 16:00 – 17:00 ч. 

16:00 ч. – 16:10 ч. – Представяне на изводи и препоръки по темата от Мониторингов доклад 2020 „Адаптиране към новата реалност или ефективни промени?“ на сдружение Образование България 2030;

16:10 – 17:00 ч. – Експертен панел – дискусия с експерти от институциите, гражданския и образователния сектор.

Участници в дискусията

Директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката (поканен);

Асенка Христова, изпълнителен директор на Институт за изследвания в образованието;

Светослав Иванов, директор на ПГ по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд. 

Модератор: Златка Димитрова, експерт по образователни политики в сдружение „Образование България 2030“;

Регистрирайте се за участие в дискусията ТУК

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*