31 May, 2021
/ in news
/ By edu

На 27.05.2021 г. се проведе четвъртата дискусия от кампанията „Говорят практиците: решения за образованието“

Дискусията „Учители, готови за бъдещето“ се проведе онлайн и събра на едно място близо 80 участници – учители, директори, представители на институциите, бизнеса и гражданските организации. 

Целта на събитието беше да постави на фокус темата за качеството на квалификацията на учителите и за добрите училищни практики за гарантиране на качествена подготовка на учителите. 

Запис от цялата дискусия можете да видите ТУК.

В основата на дискусията стоят изводите и препоръките от мониторингов доклад „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени“, който публикувахме в края на 2020 г. Акценти от доклада бяха представени в началото на дискусията от Златка Димитрова, експерт по образователни политики в екипа на Образование България 2030

Основният проблем, посочен в доклада, е липсата на механизми за оценка и гарантиране на качеството и ефективността на обученията, в които участват учителите. 

Според проучване на екип на СУ „Св. Кл. Охридски“, докато през 2013 г. едва 10% от учителите са участвали в краткосрочни обучения, през 2019 г. почти половината педагози са се включили в между 5 и 10 обучения за 4 години, а всеки трети учител – в повече от 10 обучения. 

Златка Димитрова отбеляза, че това е безспорен успех, но и че ако досега са се инвестирали усилия да се гарантира, че учителите ще се квалифицират повече, вече е време да се обърне внимание и на качеството на обученията и техния ефект върху резултатите на учениците. 

Веска Барова, директор на СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище отбеляза, че един от основните проблеми с квалификацията е, че обучаващите организации не предоставят достатъчно високо ниво на обучение, както и че най-често само краткосрочни форми на квалификация не са достатъчни, за да бъдат учителите добре подкрепени. 

Тя подчерта, че „квалификацията е 2-3 дни, но е важно след няколко месеца се види какъв е резултатът от тази квалификация и каква допълнителна подкрепа е нужна на учителите. Тази обратна връзка между обучители и учители е много важна.“ 

Кристина Николова, обучител по програма „Училища за пример“ към Фондация „Заедно в час“, посочи, че въпреки че законовите промени в изискванията за квалификацията на учителите са имали за цел да гарантират именно качеството на обученията на педагозите, на практика това не е случило точно така. Според нея една от причините е, че „изискванията към обучаващите организации са изцяло формални и не са достатъчни, за да гарантират, че обучаващите лектори ще отговорят адекватно на нуждите от обучение на едно училище.“ 

В хода на дискусията бяха споделени и добри училищни практики за гарантиране на качествена и ефективна квалификация на учителите. Г-жа Барова постави акцент върху необходимостта от добро планиране на квалификацията на ниво училище. Тя подчерта, че е „важно ръководство да определя каква квалификация е нужна на учителите на база на своите наблюдения и в съответствие с политиките на училището и на системата като цяло, но също така и учителите да могат да идентифицират нуждите си от подобрение и да избират обучения и форми на подкрепа.“ 

Според Кристина Николова добрият опит от други държави показва, че вътрешноучилищната квалификация е приоритет за училищата. „Във връзка с това, голяма популярност набират професионални учебни общности (ПУО), в които учителите има възможност да се учат един от друг и заедно да постигат набелязаните цели с конкретни групи ученици“

Веска Барова допълни, че „чрез тези общности учителите могат заедно да планират и провеждат съвместни уроци, да ангажират учениците с общи проекти и с разрешаване на общи проблеми. Стойността на това е, че ученикът придобива представа за това, че знанието е цялост.“ 

Ако искате да знаете повече за професионалните учебни общности през гледната точка на практиците, предлагаме ви специално видео, което създадохме като част от друга своя кампания – „Ключови компетентности и умения за успех – говорят практиците“. Гледайте го ТУК.

Запис от цялата дискусия можете да видите ТУК.

Ако желаете да получавате актуални новини от нас, следете нашата Фейсбук страница или се абонирайте за нашия бюлетин ТУК

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*