01 November, 2021
/ in news
/ By edu

„Мениджърска академия за училищни директори“

Покана за кандидатстване

УДЪЛЖЕН Е КРАЙНИЯТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ – 23:59 ч. на 28.11.2021 г. 

Включете се в първото издание на „Мениджърска академия за училищни директори“ в община Бургас!

Нашата обучителна програма с участието на представители на бизнеса цели:

 • Да развие потенциала за управление на училищните лидери с успешни практики и инструменти от бизнеса. Независимо от годините опит на позицията, практическите инструменти от бизнес средата ще дадат възможности за нови подходи към преодоляване на предизвикателства;
 • Да надгради мениджърските умения на училищните лидери за управление на ефективни екипи;
 • Да създаде подкрепяща среда за учене и взаимодействие между училищните лидери;
 • Да подпомогне създаването на устойчива промяна в образованието.

Участието в Мениджърска академия е безплатно. Тази година Академията е отворена за участие за държавни, общински и частни училища, намиращи се на територията на община Бургас.  

Кой може да участва?

В програмата участват двама представители на училище – директорът на училището и представител на лидерския екип. Задължително условие е училището да се намира на територията на община Бургас. Допустими са кандидати от общински, държавни и частни училища. 

Участието в Мениджърската Академия се осъществява съвместно от двама представители на училището – директор и представител на лидерския екип (заместник-директор или учител, независимо от позицията му). Представителите на лидерския екип са хората, които активно подпомагат важните процеси в училището – административни процеси/управление на хора/управление на промяната и др. 

Защо създадохме Мениджърска академия? 

Мениджърска академия е проект на Образование България 2030, създаден съвместно с бизнес компании в полза на училищните лидери. Тази година Oбщина Бургас и „Образование България 2030“ заедно ще реализират първото ѝ локално издание. С това Община Бургас става първата община в България, която ще подкрепи развитието на лидерския потенциал на училищните директори и лидери на местно ниво чрез партньорство с „Образование България 2030“ в рамките на „Мениджърска академия за училищни директори“.

Мениджърският начин на мислене на училищните лидери е решаващ за качеството на образованието в едно училище и за високите резултати на учениците. Затова създадохме обучителна програма, в която едни от най-успешните български бизнес лидери предават своите знания и практически опит на училищни директори. Чрез Академията директорите ще надградят уменията си за управление с успешни практики и инструменти от бизнеса, които могат да приложат в своята работа. 

През 2019 г. Академията обучи 24 училищни директори от София-град и София-област, а през 2020 г. общо 34 директори от цялата страна успешно завършиха програмата. 

През 2021/2022 г. 12 училища от община Бургас или общо 24 училищни лидери ще имат възможност да преминат през обучителната програма. 

Какви умения ще развиете в Академията? 

Обучителната програма развива умения за управление на ефективни екипи като: 

 • управление на времето и задачите
 • мотивация на екипа
 • ефективна комуникация
 • делегиране на отговорности
 • разрешаване на конфликти

УДЪЛЖЕН Е КРАЙНИЯТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ – 23:59 ч. на 28.11.2021 г. 

Какви елементи са включени в обучението? 

Участниците развиват своите умения в рамките на 4 основни компонента: 

 • Обучителни сесии с мениджъри от бизнес компании;

Участниците ще преминат през две двудневни обучения (петък-събота). По време на модулите успешни мениджъри от бизнес компании ще споделят работещи инструменти и практики от своя опит, които могат да бъдат приложени и в училище.

 • Практически задачи и казуси за приложение на наученото в реална училищна среда; 

Участниците ще работят по групови и индивидуални задачи, които да подкрепят приложението на новите знания и умения в тяхната практика. Ще обсъждат заедно трудностите и решенията. Ще могат да адаптират наученото спрямо своя контекст, нужди и цели. 

 • Учене и споделяне на добри практики между самите участници;

Създаване на онлайн пространство за комуникация между участниците и за лесен достъп до обучителните материали.

 • Менторство в приложението на наученото. Подкрепа и възможност за разрешаване на предизвикателства, възникващи в процеса на приложение на знанията и инструментите.

За обучителите

Обучители ще бъдат доказани професионалисти на ръководни позиции в успешни компании в България, чиято експертиза е съобразена с потребностите на участниците в Академията. 

Кога и как ще се провеждат обученията? 

Програмата стартира през месец декември 2021 г. и продължава до месец май 2022 г. Спрямо актуалната ситуация обучителните модули и заключителното събитие ще се проведат присъствено в град Бургас. 

Между модулите, участниците ще работят върху индивидуални или групови задачи, свързани най-вече с приложение на наученото в реална среда. Така ще имат възможност да тестват, експериментират, обсъждат и прилагат отново. 

 

Допълнителна информация:

 • Конкурсът не дава предимство на кандидати според годините професионален опит, вида училище, броя ученици, училищния бюджет.
 • Директорите, включени в обученията на Академията, не получават квалификационен кредит. Успешно преминалите всички обучения и срещи ще получат сертификат за участие.
 • Получените в определения срок кандидатури за участие в програмата ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в която ще се включат експерти от община Бургас и експерти от екипа на Образование България 2030. Кандидатурите ще бъдат оценявани на база на демонстрирана висока мотивация за участие, потребностите и възможностите за приложение на наученото в практиката. Комисията оценява всички кандидатури според предварително разработена критериална матрица. Резултатите от процеса на оценка ще бъдат обявени до 15 дни след приключване на кандидатстването (кандидатстването е удължено до 23:59 ч. на 28.11.2021 г. )

При въпроси относно кандидатстването, можете да се свържете с нас на:
Email:
Tелефон: 0899 510 520 – Александра Мирчева, проектен координатор на „Мениджърска академия за училищни директори“

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*