21 December, 2022
/ in news
/ By edu

Скъпи съмишленици,

Благодарни сме, че измина още една година, през която имахме възможност да споделим с вас общото пространство, в което водим диалог, търсим решения и предприемаме действия за по-добро образование В България. В края на изминалата година си пожелахме достигането на още по-голяма свързаност между всички нас, чрез която да постигнем важни резултати за българското образование. За нас, екипът на Образование България 2030, през 2022 г. това желание се сбъдна.

Ето и резултатите, които постигнахме като екип, но и вписани в нашето общо пространство, през изминалата 2022 г.

2022 г. ни даде възможност да осъществим първото локално издание на програмата ни „Мениджърска академия за училищни директори“. Домакин на изданието беше Община Бургас. Подкрепяйки нас в осъществяването на програмата, общината подкрепи развитието на лидерския потенциал на 33-ма училищни лидери от 16 училища на нейна територия. Освен че е локално, това издание е специално и защото в него освен директори се включиха и представители на лидерския екип на училищата. В рамките на 3 месеца участниците преминаха през два обучителни модула, включващи 5 теми, които да развият лидерския им потенциал. Приложимите модели, казусите и теоретичното знание дойдоха директно от практиката на Scalefocus и Sutherland Bulgaria – двете компании с локални офиси в град Бургас, които ни партнираха за това издание. 

Проследете пътя на училищните лидери! От откриващото събитие през Модул 1 и Модул 2 до тържествената закриваща церемония.

Вижте видеото, в което уловихме емоцията на Мениджърска академия – Бургас:

За поредна година бяхме съорганизатори на предизборен дебат на тема образование. Дебатът беше организиран заедно с нашите партньори от Асоциация Родители, Национална мрежа за децата, Сдружение „Образование без раници“, Фондация Училищна Телерик Академия, Тръст за социална алтернатива, Фондация „Заедно в час“ и ЦМЕДТ „Амалипе“.

По-малко от седмица след старта на учебната година, предизборния дебат „Образование – Диалог за бъдещето“ постави образованието на фокус в диалога между граждани и политически формации. Бяха засегнати ключови за образованието теми: 

 

📌Резултати на учениците и учебно съдържание

📌Мотивирани и подготвени учители и директори

📌Намаляване на образователните неравенства

📌Управление на системата на образованието

Нашите партньори от „Заедно в час“ обобщиха основните акценти от дебата и включиха коментари по темите на представители на съорганизаторите. Намерете го ТУК.

👓 Запис на дебата можете да гледате ТУК.

Поставихме отново на дневен ред темите от нашия Мониторингов доклад, издание 2021 „Образование в застой“. Това издание на доклада е по-специално, тъй като изводите, данните и предложените решения излизат извън рамката на годишния му характер и продължават да са актуални. 

За това издание на доклада се срещнахме с Илия Кръстев, изпълнителен директор на A Data Pro и председател на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии AIBEST. Илия се застъпва за това образованието в България да се промени, за да отговори на динамично променящия се свят и да подготви младите хора за него. 

Попитахме го коя е ключовата препоръка за сектор образование, която AIBEST би отправила към взимащите решения. Илия постави акцент върху начина, по който финансирането на образованието може да се обвърже с възможността на училищата да се адаптират към променящия се свят. Целия му отговор вижте тук:

Освен в това видео, уловихме гледната точка на Илия Кръстев и в самия доклад, в Разказа от реалността „Скоростта ще става по-висока“. Прочетете го ТУК

——————————————————————————————————————–

Това издание на доклада беше петото на брой за пета поредна година, в която проследяваме развитието на ключови индикатори за образованието в 4 сфери:

🔴Равен достъп до качествено образование

🔴Резултати на учениците

🔴Приложимост на образованието

🔴Образователна макросреда

За тази годишнина екипът ни си постави двойна задача:

– Да направи съпоставка на състоянието на индикаторите сега, спрямо състоянието им през 2016 и спрямо стратегическите цели за образованието, действащи през този период;

– Да отговори на въпроса ефективни и ефикасни ли са образователните ни политики.

Прочетете Мониторингов доклад 2021 „Образование в застой“ ТУК.

Дискусията с експерти от образователния сектор, с която представихме доклада през 2021 г:

Вдъхновени от работата си по трите издания на „Мениджърска академия за училищни директори“ и убедени, че темата за лидерските умения на училищните директори трябва да заеме едно от централните места в дискурса за подобряване на качеството на образованието в България, започнахме работа по нов проект

Подобно на работата ни по темата за Ключовите компетентности и умения на 21-ви век, и тук действията ни са насочени в посока:

– Анализиране на условията, в които се развиват лидерските умения на директорите – в нормативната уредба и на терен;

– Отправяне на препоръки към взимащите решения за подобряване на условията, в които директорите развиват своите лидерски умения и подкрепата, която получават;

– Поставяне на темата на дневен ред в рамките на конференция, посветена на училищното лидерство. Целта ѝ ще бъде да представи резултатите от анализа и базираните на него препоръки, както и да събере на едно място представители на заинтересованите страни по темата за училищното лидерство. 

Всъщност това са и трите дейности на нашия проект. Съвсем скоро приключихме работа по доклад, който се базира на всеобхватно проучване, включващо преглед на нормативната уредба и политиките, отнасящи се до училищното лидерство и лидерските умения на директорите, както и теренно проучване на нагласите на заинтересовани страни спрямо темата и изследване на случай (case study). Очаквайте в началото на новата година публикуването на доклад „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“. Междувременно, ето и ключовите изводи от него:

  • Липсва единна дефиниция за училищно лидерство в нормативната уредба;
  • Възможности за директорите да надграждат знанията и уменията си в областта на училищното лидерство има, но липсва механизъм, който да оценява тяхното качество и ефекта от тях върху работата на директорите и качеството на образование в училище;
  • В нормативните документи се наблюдават несъответствия между компетентностите, които директорите трябва да прилагат и критериите, по които се оценява тяхната работа.

Директорите споделят, че:

  • Не получават нужната подкрепа и нямат достъп до качествени възможности за обучения;
  • Обменът на добри практики на локално ниво често е затруднен от нездрава конкуренция между училищата;
  • Натоварващите административни задължения на директорите често застават на пътя на ученето през целия живот и на усилията им да се фокусират върху лидерската си роля в училище и в образователната общност. 

Ще работим по формулирането и отправянето на препоръки, които да адресират тези предизвикателства през първата половина от 2023 г., а конференцията ще се проведе през втората половина на годината. Следете нашия сайт и социалните ни мрежи, където съвсем скоро ще публикуваме доклада и проучването, на което се базира той. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*