18 October, 2023
/ in news
/ By edu

На 6-и октомври 2023 г. в гр. София конференция „Ефективно училищно лидерство за качествено образование“, организирана от Образование България 2030, събра на едно място експерти от гражданския и публичния сектор, представители на Министерството на образованието и науката, директори и членове на лидерски екипи на училища, представители на бизнеса и др. Заедно поставихме фокус върху темата за развитието на лидерските умения на училищните директори и как можем да подкрепим всеки директор да достигне своя лидерски потенциал.

В материала, който подготвихме, можете да прочетете акценти от събитието и споделени гледни точки от участниците в дискусиите. 


Представяне на резултатите от проекта ни за развитие на лидерските умения на училищните директори

Събитието представи резултатите от дългосрочния ни проект за развитието на лидерските умения на директорите. В рамките на проекта:

По време на събитието, Стефан Лазаров, образователен експерт и съавтор на доклада, представи резултатите от проекта. Той изложи основните предизвикателства и възможности, що се отнася до развитието на лидерските умения на директорите. Сподели и някои от гледните точки на директори и представители на публичната администрация, интервюирани за проучването, по отношение на подбора и подкрепата и професионалното развитие на директорите. Беше наблегнато на важността лидерските компетентности на директорите да се развиват и подкрепят структурирано, в контраст на сегашната ситуация, в която професионалистите разчитат на интуитивното си усещане за ръководене. 

Всичко за проекта, можете да прочетете ТУК. 

Представяне на приоритетите на МОН по темата

Последва кратко представяне на приоритетите на Министерство на образованието и науката по темите за подбора и професионалното развитие на директорите. Те бяха изложени от г-жа Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката. Тя отбеляза, че директорите, наравно с учителите, са най-важния фактор за развитието на образованието. Г-жа Лазарова поздрави екипа на Образование България 2030 и на работна група „Училищно лидерство“ за усилията по темата и сподели, че докладът е ценен ресурс, който министерството ще вземе предвид в бъдещата си работа по усъвършенстване на нормативната уредба, както и че вижданията на МОН не се разминават съществено с изложените в доклада изводи. Зам.-министър Лазарова сподели кои са част от мерките, които се планират, за да се поеме към по-системен подход във формирането на училищно лидерство:

„Работи се върху лидерството, но някак си спорадично, то не е държавна политика.“

„Директорите трябва да имат друг професионален профил, да се актуализира техния професионален профил в Наредба 15. Директорите трябва да бъдат оценявани по различен начин. Трябва да се очертаят управленските и лидерските функции на директора.“

Тя припомни, че в момента тече общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. Сподели, че част от идеите, обсъждани в МОН за усъвършенстване на Наредба 16, включват:

  • да има известнва равнопоставеност между писмената и устната част от изпита;
  • когато решава казусите, свързани с приложение на нормативната уредба, кандидатът да може да направи справка в текста на приложимата нормативна уредба, вместо да се разчита на предварително запаметяване на текстове;
  • казусите, които директорите да решават, да бъдат свързани със средата, в която директорът ще работи и с вида на училището, където желае да отиде.

Г-жа Лазарова подчерта, че е важно да се види позицията на кандидат-директора при решаването на казусите и че именно там ще могат да се видят и оценят различни видове компетентности. Другият елемент, който г-жа Лазарова отбеляза като важен за демонстрирането на мотивацията и уменията на директора, е защитата на визията за развитие на училището: 

„Тук могат да проличат неговите компетентности и нагласи как да продължи традициите и добрите постижения и практики. Директорът трябва да е гъвкав, креативен и позитивен, независимо от трудностите.“

Що се отнася до професионалното развитие на директорите, г-жа Лазарова подчерта, че: 

„Трябва да има по-сериозен ангажимент към кариерното развитие на директора, включително от страна на РУО.“

„В Национална Програма „Квалификации“ темата за лидерството трябва да е застъпена много повече.“

Зам.-министъра на образованието и науката каза, че промените в Наредба 15 и 16 ще бъдат съобразени с актуализирането на професионалния профил на директорите и с разработващия се в момента стандарт за качество на образованието. Добави, че това ще помогне и на Националния инспекторат по образованието да получи яснота какво да проверява и какви свои политики да изработи в съответствие с промените. 

Панелна дискусия „Подбор на директорите“

В панелната дискусия участие взеха:

В панелната дискусия се опитахме да намерим отговори на въпросите: 

– Какво трябва да е развитието на системата за подбор на директорите?

– Как да изглежда тази система, така че да води до резултатите, които очакваме?

 

Г-жа Евгения Пеева-Кирова, изпълнителен директор на професионална гимназия за дигитални науки СофтУни „Светлина“ и член на УС на Фондация Заедно в час, сподели гледната точка, че ключово за оценката на подготовката и мотивацията на даден кандидат, е да видим как той действа. Г-жа Пеева-Кирова направи препратка към практиката в програмата „Нов път в преподаването“ на Заедно в час кандидатите да се поставят в реални ситуации и да се оценяват ключови техни умения по стриктна критериална матрица, базирана на компетентностен модел. 

 

Г-н Илия Кръстев, председател на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии Aibest и изпълнителен директор на A Data Pro, подчерта, че работата на директора е по-сложна от тази на управителя на фирма:

„Не се сещам за по-голяма отговорност от тази да повериш на някого няколкостотин деца.“

Той сподели какви са практиките в бизнеса, когато се подготвя определен човек за заемането на позиция от средния или висшия мениджмънт. Г-н Кръстев каза, че в бизнеса се изискват месеци и дори години наред подготовка за заемане на съизмерима длъжност и че няма позиция от подобен ранг в бизнеса, в който да няма менторска подкрепа. Практиката, добави г-н Кръстев, е да се комуникира със служителите какви са желанията им за професионално развитие и да се прави предварителна оценка на потенциала на хората, които искат да заемат лидерската роля. Тези, които имат потенциал, влизат в обучение за позицията. Що се отнася до визионерската роля на лидера, Илия Кръстев подчерта, че работата на лидерите в бизнеса се определя от това постигната ли е няколкогодишната визия за развитието на компанията или не. 

Панелна дискусия „Подкрепа и професионално развитие на директорите“

В панелната дискусия участие взеха:

 

На въпрос от модератора какви според нея са нуждите на директорите от квалификация в момента, г-жа Нели Киркова-Костова, директор на 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, гр. София сподели, че в недостатъчна част от магистърските програми, предлагани от ВУЗ, свързани с управление на образованието, са включени области, свързани с право и икономика, както и курсове, посветени на управление на екипи и на превенция и справяне с бърнаут за директора и за екипа му. 

 

 

Г-жа Петя Петрова, началник на РУО Бургас, пък сподели добри практики, които РУО развива, за да подкрепя директорите и лидерските им екипи. Тя сподели, че:

– през последна една година РУО работи с висши учебни заведения за предлагането на квалификационни курсове за директори и учители. Тя подчерта, че курсовете са базирани на предварително проучване на потребностите на директорите. Тя добави и че с един от университетите в Бургас има разработен майсторски класове за директори. 

– РУО реализира работни срещи на регионално ниво с директори и зам.-директори и че системните усилия на институцията са довели до това различни директори по своя инициатива да се срещат помежду си и да обменят опит

–  РУО свързва директори с ментори и по този преодолява предизвикателството с ограничения човешки ресурс на институцията

Г-н Деян Янев, съветник на министъра на образованието и науката и директор на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково сподели какви са темите, които се обсъждат в Работна група „Квалификация“ на МОН. Той каза, че се работи в посока подкрепата на директорите и педагогическите специалисти да бъде един цялостен механизъм, който започва от първоначална подготовка, преминава през продължаваща квалификация и стига до момента на тяхното оценяване.

Той подчерта, че работната група е на етап определяне на главните идеи и че предстои разработването им в по-подробен механизъм, който да залегне в Наредба 15. Сподели, че предложение, прието единодушно от всички членове на РГ, е едногодишен период на наставничество да стане задължителен при първоначалното започване на работа на директора. Той добави, че как се е адаптирал директорът към системата и какви умения е развил ще бъде оценявано още в края на първата година, а директорите наставници ще  бъдат обучавани за своята роля. Обсъжда се и практикуването на менторство да бъде обвързано с кариерното развитие на директорите.

Г-н Янев подчерта, че всички промени, които се обсъждат, целят да облекчат административната натовареност на училищата и на директорите. Той добави, че се обмисля промяна в начините, по които се придобиват квалификационните кредити, като се обвърже присъждането им с оценка от ефекта от преминатото обучение. 

Работилници за училищни лидери

В последния един час от конференцията присъстващите училищни лидери имаха възможност да участват в две паралелни работилници, водени от мениджъри от нашите партньорски компании Scalefocus и Hewlett Packard Enterprise, с които си сътрудничим в рамките на програмата ни „Мениджърска академия за училищни директори“. 

Работилница „Ролята на ръководителя като лидер и мениджър. Ефективно управление на задачите.“ беше водена от Цветан Ангелов, мениджър Учене и Развитие в Scalefocus. 

Повече за работилницата:

Често „лидерско“ и „мениджърско“ се използват като взаимозаменяеми думи. Но те не са и е важно в контекста на съвременната роля на директора да разграничим тези две нива на работа. Точно това беше целта и работилницата, водена от Цветан Ангелов. С негова помощ участниците очертаха лидерската и мениджърската си роля в училище, след което Цветан въведе инструмент за ефективно управление на задачите, в който правилно място да намерят и лидерските, и мениджърските задачи. Беше засегната и темата за делегиране на задачи в екипа, за проследяване на изпълнение и гарантиране на успешно изпълнена задача.

Работилница „Мотивиране на екипа“ се води от екипа Теменужка Петрова, мениджър екип, Георги Хвърчилков, мениджър екип и Майя Пейчева-Такева, мениджър Човешки ресурси в Hewlett Packard Enterprise. 

Повече за работилницата:

Мотивацията на един екип е важна за качеството му на работата и за това дали всеки член на екипа се чувства удовлетворен в своята роля. Мотивираните екипи са по-продуктивни и в контекста на училище това означава по-ползотворна и удовлетворяваща работа в час, както и с цялата училищна общност. Именно как да подобрят мотивацията и продуктивността на своите екипи научиха участниците в тази работилница. Разбраха повече за това какви са етапите на формиране на един екип и обсъдиха и споделиха свои примери и предизвикателства, свързани с формирането и управлението на техните екипи. Участниците научиха и как да предоставят конструктивна обратна връзка и как да признават усилията и постиженията на своите колеги.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*