25 директори на училища от София-град и София-област ще бъдат обучени от водещи бизнес лидери в умения за управление на ефективни екипи.Прочети повече
report_cover

Докладът е специално издание на ежегодния ни мониторингов доклад и прослядява приложението на ключовите компетентности, регламентирани в чл. 77 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Прочети повече

НАШАТА МИСИЯ

Обединяваме усилията на отговорни бизнес компании, експертни граждански организации и публичен сектор в страната за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г.

Дефинираме съществени измерими цели за резултатите от българското образование до 2030 г. и ангажираме гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на образованието и достъпа до него. За целта проследяваме развитието на ключови показатели в образователната система, популяризираме добри практики и се застъпваме за промени на политики.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 • Развитие на лидерските умения на училищните директори – предизвикателства и мерки. Становища на Образование България 2030

  Достигнахме ключов етап от работата ни по темата за лидерските умения на училищните директори, която започна преди почти година. Представяме ви двете становища, които екипът ни изработи, свързани с предизвикателствата, които стоят пред осъществяването на лидерския потенциал на директорите и мерките, които могат да бъдат предприети, за да се преодолеят предизвикателствата.

 • Работна група „Училищно лидерство“ – Трета среща (30.03.23 г.)

  На 30.03.23 г. се състоя третата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. В третата среща с групата обсъдихме темата за подкрепата на директорите.

 • Защо директорът трябва да бъде лидер?

  Директорът в България все още е силно ангажиран с административни и педагогически функции. Но качественото образование в 21 век изисква много по-амбициозно и визионерско отношение към училищното лидерство и към професионалното развитие на директорите.

 • Работна група „Училищно лидерство“ – Втора среща (09.03.23 г.)

  На 09.03.23 г. се състоя втората среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения на училищните директори.

 • Работна група „Училищно лидерство“ – Първа среща (08.02.23 г.)

  На 08.02.23 г. се състоя първата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения на училищните директори.

 • Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование

  Представяме ви доклада „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“. В него разглеждаме ситуацията в училищното лидерство в България. Той повдига темата за необходимостта от целенасочени политики за развитие на училищно лидерство в българското образование.

 • Образование България 2030 през изминалата 2022 година

  Благодарни сме, че измина още една година, през която имахме възможност да споделим с вас общото пространство, в което водим диалог, търсим решения и предприемаме действия за по-добро образование В България. В края на изминалата година си пожелахме достигането на още по-голяма свързаност между всички нас, чрез която да постигнем важни резултати за българското образование. За нас, екипът на Образование България 2030, през 2022 г. това желание се сбъдна.

 • Становище относно спряната от ВАС Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" след подадена жалба

  Образование България 2030 следи развитието по казуса със спряната от Върховния административен съд Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование след подадена жалба. Обезпокоени сме от създалата се несигурност за провеждането на стотици конкурси в цялата страна и смятаме, че навременни действия трябва да бъдат предприети, за да бъде гарантирано успешното започване на новата учебна година в тези училища.

 • Започнахме работа по дългосрочен проект, свързан с развитието на лидерските компетентности на училищните директори

  Образование България 2030 започна работа по проучване „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“.

 • Завърши първият випуск училищни лидери в „Мениджърска академия за училищни директори“ – Бургас

  За училищните лидери от 16-те училища, това е събитието, бележещо края на тримесечната програма, в която развиваха лидерските и мениджърските си умения с помощта на страхотните лектори от бизнеса, както и учейки и обменяйки опит и практики помежду си. В официална церемония връчихме на участниците сертификатите за успешно премината програма и така те станаха нашия първи морски випуск!

Comments are closed.