Тази седмица бяха публикувани резултатите от PISA 2022. PISA e програмата за международно оценяване на учениците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР. PISA измерва доколко учениците могат да приложат наученото в училище за решаване на реални казуси от живота. Това е така наречената функционална грамотност.  Измерването се случва в рамките на три ключови сфери:  […]

Read More

На 6-и октомври 2023 г. в гр. София конференция „Ефективно училищно лидерство за качествено образование“, организирана от Образование България 2030, събра на едно място експерти от гражданския и публичния сектор, представители на Министерството на образованието и науката, директори и членове на лидерски екипи на училища, представители на бизнеса и др. Заедно поставихме фокус върху темата […]

Read More

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО МЕРКИ И РЕФОРМИ, КОИТО БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПО-ВИСОКОТО НИВО И ПО-ЛЕСНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО СТАНОВИЩЕ. I. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА. Изисквания към кандидатите: Участниците в Работната група се съгласяват, […]

Read More

Становище относно Предизвикателствата пред развитието на лидерските компетентности на училищните директори: Кликнете тук, за да прочетете цялото становище. Какви са предизвикателствата: Липса на дефиниция на лидерските компетентности:  Нормативната уредба не предоставя ясна и единна дефиниция или модел на лидерските компетентности на училищните директори. Приложение №3 към Наредба №15 не определя компетентностите като знания и умения, […]

Read More

Достигнахме ключов етап от работата ни по темата за лидерските умения на училищните директори, която започна преди почти година. Представяме ви двете становища, които екипът ни изработи, свързани с предизвикателствата, които стоят пред осъществяването на лидерския потенциал на директорите и мерките, които могат да бъдат предприети, за да се преодолеят предизвикателствата. Становище относно Предизвикателствата пред […]

Read More

На 30.03.23 г. се състоя третата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

От години за бизнеса и академичните среди липсва единна дефиниция за думата лидерство. Ние решихме да обединим определенията, които Forbes и McKinsey дават, за да достигнем до следната дефиниция за лидерство: Лидерството е процес на влияние върху другите, което ги обединява около обща цел и им помага да оптимизират усилията за постигането на тази цел.  […]

Read More

На 09.03.23 г. се състоя втората среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

На 08.02.23 г. се състоя първата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

Темата за училищното лидерство и за ролята на директора за гарантиране на качествено образование става все по-актуална както на световно ниво, така и в България. Редица наднационални организации припознават училищното лидерство като определящ фактор за постиженията на учениците. Ако досега традиционно училищните лидери са били по-скоро администратори, то днес трябва да очакваме от тях да […]

Read More