Темата за ключовите компетентности и тяхното развитие в класната стая продължава да бъде на дневен ред за всички заинтересовани страни в образованието. Ето защо подготвихме няколко статии, с които да проследим развитието на актуалните промени и добрите практики, касаещи прилагането на компетентностния подход в училище. Вярваме, че те ще бъдат от полза както за училищните […]

Read More

Завършващите 7 клас през 2019/2020 учебна година са вторият випуск от ученици, обучавали се по „новите“ учебни програми през целия прогимназиален етап (от 5-ти до 7-ми клас). Техните резултати на националните външни оценявания трябваше да помогнат на експертите да преценят доколко обновените след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) учебни програми развиват […]

Read More

2020 г. е специална година за всички заинтересовани страни в образованието, а и за образователната реформа като цяло. Тазгодишните държавни зрелостни изпити се проведоха в условията на специфична противоепидемична обстановка, заради която обучението на учениците доби изцяло нови форми за последните няколко месеца. Годината се отличава и с друга особеност. Завършващите зрелостници са последният випуск, […]

Read More

Последните месеци минаха под знака на промяната за образователните системи в цял свят. Изключение не беше и българското образование. Един от ключовите елементи на образователната макросреда са учителите. Преминаването през промяна на системно ниво зависи и от техния капацитет за адаптация. Убедихме се, че такъв има. Учителите бяха център на различни теми – за светкавичната […]

Read More

Успешно премина и третият модул от обучението за учители „Умения на ХХI век: Развиване на ключови компетентности у учениците“. И тази среща с участниците от цялата страна се проведе дистанционно, но общото ни онлайн пространство ни помага да учим и споделяме ефективно заедно. Освен това имахме удоволствието да споделим и рождения ден с един от […]

Read More

Ключовите компетентности и тяхното ефективно развиване в класната стая са един от приоритетите на образователната реформа от 2016 г. насам. Проведените от нас проучвания през 2019 г. показват, че за да бъдат компетентностите ефективно развивани в клас, учителите трябва да бъдат добре подготвени. Именно такава подготовка цели да предостави обучението за учители на тема „Умения […]

Read More

На една трета от пътя – и все още толкова далеч Преди точно пет години, на 16 април 2015 г., в един дъждовен следобед се случи нещо, което точно в момента е немислимо. Близо 100 души, сред тях висши държавници, важни предприемачи, медиите със своите камери и микрофони, се събраха в Ректората на Софийския университет. […]

Read More

Eurydice е мрежа от Еразъм държави. Тя е част от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия. Публикува сравнителни анализи на националните образователни системи по специфични теми. Статията, както и приложената към нея карта, са преведени и адаптирани от „Образование България 2030“. Оригиналната статията можете да намерите ТУК. „Бъдещето зависи от това […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030”  относно Проект на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. (ИТСР) Сдружение „Образование България 2030” приветства усилията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на всички заинтересовани страни, участвали в разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите […]

Read More

Сдружение „Образование България 2030“ изпрати становище до МОН във връзка с предложенията за национални програми за развитие на образование за 2020 г. Какво представляват националните програми за развитие на образованието? Националните програми са част от инструментите на МОН за финансиране на проекти и дейности, свързани с прилагането на конкретни политики и мерки в образованието. Те […]

Read More