Тази седмица бяха публикувани резултатите от PISA 2022. PISA e програмата за международно оценяване на учениците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР. PISA измерва доколко учениците могат да приложат наученото в училище за решаване на реални казуси от живота. Това е така наречената функционална грамотност.  Измерването се случва в рамките на три ключови сфери:  […]

Read More

На 6-и октомври 2023 г. в гр. София конференция „Ефективно училищно лидерство за качествено образование“, организирана от Образование България 2030, събра на едно място експерти от гражданския и публичния сектор, представители на Министерството на образованието и науката, директори и членове на лидерски екипи на училища, представители на бизнеса и др. Заедно поставихме фокус върху темата […]

Read More

Достигнахме ключов етап от работата ни по темата за лидерските умения на училищните директори, която започна преди почти година. Представяме ви двете становища, които екипът ни изработи, свързани с предизвикателствата, които стоят пред осъществяването на лидерския потенциал на директорите и мерките, които могат да бъдат предприети, за да се преодолеят предизвикателствата. Становище относно Предизвикателствата пред […]

Read More

На 30.03.23 г. се състоя третата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

От години за бизнеса и академичните среди липсва единна дефиниция за думата лидерство. Ние решихме да обединим определенията, които Forbes и McKinsey дават, за да достигнем до следната дефиниция за лидерство: Лидерството е процес на влияние върху другите, което ги обединява около обща цел и им помага да оптимизират усилията за постигането на тази цел.  […]

Read More

На 09.03.23 г. се състоя втората среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

На 08.02.23 г. се състоя първата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

Темата за училищното лидерство и за ролята на директора за гарантиране на качествено образование става все по-актуална както на световно ниво, така и в България. Редица наднационални организации припознават училищното лидерство като определящ фактор за постиженията на учениците. Ако досега традиционно училищните лидери са били по-скоро администратори, то днес трябва да очакваме от тях да […]

Read More

Скъпи съмишленици, Благодарни сме, че измина още една година, през която имахме възможност да споделим с вас общото пространство, в което водим диалог, търсим решения и предприемаме действия за по-добро образование В България. В края на изминалата година си пожелахме достигането на още по-голяма свързаност между всички нас, чрез която да постигнем важни резултати за […]

Read More

Образование България 2030 следи развитието по казуса със спряната от Върховния административен съд Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование след подадена жалба. Обезпокоени сме от създалата се несигурност за провеждането на стотици конкурси в цялата страна и смятаме, […]

Read More