Докладът е специално издание на ежегодния ни мониторингов доклад и прослядява приложението на ключовите компетентности, регламентирани в чл. 77 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Read More

Нашата мисия

13 October, 2017
/ Comments Off on Нашата мисия
/ By edu

Нашата мисия Обединяваме усилията на повече от 40 организации от публичния, частния и социалния сектор в страната за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г. Дефинираме съществени измерими цели за резултатите от българското образование до 2030 г. и ангажираме гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за постигане на […]

Read More

Financial resource for education

09 September, 2017
/ Comments Off on Financial resource for education
/ By edu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo . Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Къде сме през 2016 [visualizer id=”290″] Къде искаме да сме през […]

Read More

Финансов ресурс за образование

09 September, 2017
/ Comments Off on Финансов ресурс за образование
/ By edu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo . Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Къде сме през 2016 [visualizer id=”290″] Къде искаме да сме през […]

Read More

Share teachers under 30

09 September, 2017
/ Comments Off on Share teachers under 30
/ By edu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo . Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Къде сме през 2016 [visualizer id=”290″] Къде искаме да сме през […]

Read More

Дял учители под 30 години

09 September, 2017
/ Comments Off on Дял учители под 30 години
/ By edu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo . Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Къде сме през 2016 [visualizer id=”290″] Къде искаме да сме през […]

Read More

Our recommendations

09 September, 2017
/ Comments Off on Our recommendations
/ By edu

целенасочени  и устойчиви препоръки Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, Потенциал на администрацията Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

Read More

Възнаграждение на учителите като дял от бюджета за образование

09 September, 2017
/ Comments Off on Възнаграждение на учителите като дял от бюджета за образование
/ By edu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusm od  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse   Къде сме през 2016 [visualizer id=”290″] Къде искаме да […]

Read More

Remuneration of teachers as a share of the education budget

09 September, 2017
/ Comments Off on Remuneration of teachers as a share of the education budget
/ By edu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusm od  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse   Къде сме през 2016 [visualizer id=”290″] Къде искаме да […]

Read More