Конференция Образованиe

За конференцията

Всяка година Фондация Заедно в час организира, заедно със сдружение Образование България 2030, Представителството на Европейската комисия в България и списание Форбс, един от най-големите образователни форуми в България – Конференция Образование.

Конференцията има за цел да продължи и надгради диалога за промяна в образователната система заедно с над 500 ключови участници в сферата на образованието – учители, директори, родители, бизнес, граждански и публични организации, които се обединяват около идеята за качествени промени, както в образователните възможности за българските деца, така и в обществото и икономиката ни.

В рамките на събитието международни и български експерти представят успешни модели и добри практики за ефективни образователни политики и предлагат конкретни идеи за подобряване на достъпа до качествено образование за всяко дете в България. От 2016 година насам част oт форума е и образователно изложение на неправителствени организации и компании, които представят своите дейности пред участниците в конференцията.

Конференция Образование 2016

На 28 и 29 октомври, 2016 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София се проведе годишната Конференция Образование 2016.  Тя събра над 400 участници и заинтересовани страни. Това издание на събитието беше посветено на добрите практики за високоефективно преподаване. Гост-лектори в събитието бяха експерти, получили световно признание за своя принос към развитието на образованието. Те споделиха успешни техники и примери за високоефективното преподаване от САЩ и Великобритания.

Конференция Образование 2017

На 10 ноември 2017 г. в кино „Люмиер Лидл“, гр. София се проведе годишната Конференция Образование 2017. Форумът фокусира вниманието на международни и български образователни експерти, лидери в правителствения и гражданския сектор, учители и училищни директори върху привличането и задържането на високоефективни учители. Целите на конференцията бяха да:

  • мотивира заинтересованите страни да се ангажират с последващи действия;
  • даде препоръки към политики, насочени към привличане и задържане на високоефективни учители;
  • предостави пространство за взаимодействие между различните заинтересовани страни за обмен на идеи, добри практики и тяхното практическо приложение.

Бяха представени добри практики от Германия, Латвия и Финландия, както и работещи модели на взаимодействие между бизнес и образование от България.

Форум Образование: за бъдеще 2018

През 2018 г., заедно с още 10 водещи организации, обединихме усилия за организирането на Форум Образование: за бъдеще. В серия панелни дискусии, лекции и практически работилници, събитието постави акцент върху темите:

  • Бъдещето на образованието
  • Уменията, които бизнесът търси
  • Професионално образование
  • STEAM + облачни технологии
  • Подготовка, подкрепа и задържане на учители
  • Успешното училище

По време на форума очертахме пътя, по който образованието може да ни отведе в бъдещето, научихме какво е възможно в България и кои са работещите или обещаващи практики в училище и извън училище, както и какви са инициативите на бизнеса и публично-частните партньорства.

Вижте тук препоръките, изведени от всички дискусии в рамките на форума, които заедно с нашите партньори представихме пред Министерството на образованието и науката. 

Повече за лекторите и програмата на събитието можете да видите тук

Вижте видео записи от всички лекции и панелни дискусии тук

ВИДЕО ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 2016

ВИЖТЕ ЗАПИС НА ДИСКУСИОННИТЕ ПАНЕЛИ И ЛЕКЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 2016:

ВИДЕО ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 2017

ВИЖТЕ ЗАПИС НА ДИСКУСИОННИТЕ ПАНЕЛИ И ЛЕКЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 2017:

ВИДЕО ОТ ФОРУМ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ 2018

ВИЖТЕ ЗАПИС НА ДИСКУСИОННИТЕ ПАНЕЛИ И ЛЕКЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ФОРУМ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ 2018: