Нашата визия

Образование България 2030 работи за това българското училищно образование да дава възможност на всяко едно дете да получи знания и умения, за да бъде в бъдеще успешно реализиран член на обществото, независимо от социо-икономическия си статус. Така до 2030 г училищното образование може да се превърне в движеща сила, която помага на хората да бъдат щастливи от своя живот и възможностите си за реализация и развитие тук, в България.

Нашата мисия

Проследяваме развитието на образователната система и информираме за възможностите и ключовите проблеми в нея. Aнгажираме гражданското общество и хората, които взимат решения за съвместни действия към подобряването на качеството и достъпа на българското образование до 2030 г.

Цели

Поставяме си четири основни цели, които да се реализират до 2030 година:

  • Всички млади хора завършват средно образование
  • Всички ученици в България са функционално грамотни
  • 80% от наскоро завършилите образованието си са реализирани на пазара на труда
  • Образователната система разполага с нужния образователен ресурс, за да гарантира качествено образование за всяко дете

 

Comments are closed.