ЧЛЕНОВЕ

Членове на сдружение „Образование България 2030“ са бизнес компании, неправителствени организации и ангажирани с образованието личности, които подкрепят нашата мисия за качествено образование в България до 2030 г.

Организациите ни членове допринасят експертно в нашите Работни групи “Мониторинг”, “Информиране” и “Застъпничество”, задават посоката на развитие на сдружението и темите, за които се застъпваме, участват в срещи на високо ниво с политически отговорни лица в сферата на образованието и в организирани от нас или наши партньори ключови за развитието на образованието събития.

Coca-Cola България
Hewlett Packard Enterprise
Ева Майдел
ТИТАН България
Фондация „Заедно в час“