14 March, 2018
/ Comments Off on ДА ПРЕЧУПИШ РЕАЛНОСТТА
/ in Stories
/ By edu

Как едно бургаско училище стана най-прогресиращото в България за 2017 г.?

Ако отворите уебсайта на Основно училище “Васил Левски” ще намерите една модерна, раздвижена и добре структурирана страница. Ако прегледате менюто, един бутон ще ви учуди – подстраницата “бюджет”. Той се обновява редовно и може да разберете, че например към края на септември 2017 г. 100% от разходите за компютри и хардуер (750 хил. лв.) вече са изразходвани. Ще разберете колко са разходите за заплати, оборудване или ремонти.

OУ “Васил Левски” е необикновено не само по отношение на прозрачността. 100% от 480-те деца в него са от ромски етнически произход. Голяма част от първокласниците за първи път проговарят на български език именно в училище, което е едно от най-големите предизвикателства пред учителите в него.  Те обаче се стремят да не променят природата на децата, а да се опитват да постигат повече на база спецификите им, разказва директорът Венелина Андреева. Подходът явно е успешен – през 2017 г. училището бе избрано за най-прогресиращо в България в първото издание на конкурса на българската образователна платформа Daskal.eu.

Какви са критериите на конкурса? В него могат да се включат всички държавни, частни и общински училища в България, като единственото изискване е те да имат поне 40 ученици във випуска си за седми клас през 2017 г. Оценяването е осъществено на база на резултатите от матурите за седми клас. Победителят е училището, постигнало най-голям ръст при матурите по математика и български език и литература в сравнение с резултатите си през 2016 г. Конкурсът има цел да стимулира училища, които имат ограничени ресурси, но които показват прогрес в своето развитие.

Директорът Андреева казва, че отличието е било изненадващо за екипа на училището, голямо признание за труда на учителите. Същевременно обаче тя признава, че високата оценка “може и да не се повтори”. “Нашата цел е с децата и техните родители да пречупим реалността”.

Как се случва това? Най-напред класните стаи в най-прогресиращото училище в България са отворени постоянно – по време на ваканциите, след края на часовете. “За нас това е важно, защто децата трябва да бъдат ангажирани максимално със занимания в учебния процес и извън него, за да могат да боравят спокойно с българския език във всяка ситуация – дори и само разговорно, казва Андреева. Техният речников запас е твърде беден и основната ни задача е да го обогатяваме непрекъснато”.

Това става и чрез проект, който започва през лятото на 2016 г. и продължава две години и половина. Toй включва откриване на групи за допълнително обучение по български и на клубовете по интереси. Включени са 80 деца от подготвителните групи в училището, които са част от осем занимателни клубa – например “Приятели на книгата” или “Говоря и пиша на български език”.

В рамките на проекта за иновативно училище, в ОУ “Васил Левски” са създадени две нови паралелки, в които между първи и четвърти клас децата развиват своите умения по предприемачество и се набляга силно върху тяхното кариерно ориентиране. “Заради ранните бракове за някои от нашите ученици, образованието губи своята важност. Заради това тези паралелки им дават посока и кариерна алтернатива”, казва Венелина Андреева.

Родителите също имат важна подкрепяща роля. Майките и бащите са често в училище, за да помагат на образователния процес на техните деца. Учителите се стараят да да поддържат и подобряват диалога между родители, учители и деца, да повлияе това позитивно на мотивацията на децата да посещават училище.

Заедно с това в ОУ “Васил Левски” се работи за изграждане на умения за съсредоточаване и учене, като се използват различни интерактивни методи – интерактивна дъска и електронни учебници. Всички тези дейности водят до покачване на резултатите на учениците на матурите в седми клас в рамките с четири пъти само на една година. Дори и този лъвски скок да е еднократен, то добрият примерът може да бъде приложен и в други български училища.

Comments are closed.