16 March, 2021
/ in news
/ By edu

Всички политически формации получиха въпроси по четирите основни теми на форума. Запознайте се с предварителните им отговори ТУК


Важно е образованието да бъде сред централните теми на предизборните дебати и на политическите програми. Качественото образование е нашата обща гаранция за просперитет чрез инвестиция в най-ценния ни ресурс като общество – човешкия капитал. 

Активно работим за диалога между всички заинтересовани страни по ключовите теми за българското образование. Затова ние от Образование България 2030 и още 7 експертни граждански организации поставяме фокус върху политиките в сферата на образованието чрез събитието ПРЕДИЗБОРЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО“

Целта на форума е да постави образованието на фокус в диалога между граждани и политически формации в хода на предизборната кампания за парламентарните избори през 2021 г. В рамките на дискусията политическите формации ще заявят позициите си по ключови за образованието теми. Събитието ще създаде възможност да се популяризират образователните платформи на политическите сили сред широката общественост и заинтересованите страни в образованието. 

Бъдете с нас на 23 март 2021 г. от 18:00 до 20:00 ч. онлайн. Регистрирайте се за участие за предизборен дискусионен форум „Образованието – Диалог за бъдещето“ тук: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZMOz4ICCS4ObV9fly19o2A?fbclid=IwAR3z2DsKntJA7s_d-GmgEpxKQFPiDjxNIrnLqFAoTn9VCKGtbj4hfd4hWZc

Покана за участие във форума е отправена към водещите според последните публично оповестени резултати от социологически проучвания политически сили. Следете събитието и нашата Фейсбук страница за актуална информация за приелите участие. 

Към тях ще поставим въпроси по темите за: 

📍равния достъп до качествено образование на всяко дете в България; 

📍подготовката, квалификацията и подкрепата на учителите; 

📍компетентностния подход на обучение и подготовката на учениците за професиите на бъдещето; 

📍ранното детско развитие и грижа.


Всички политически формации получиха въпроси по четирите основни теми на форума. Запознайте се с предварителните им отговори ТУК

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*