29 April, 2021
/ in news
/ By edu

На 22.04.2021 г. се проведе третата онлайн дискусия от кампанията „Говорят практиците: решения за образованието“

Дискусията „По-качествено професионално образование и обучение“ се проведе онлайн с над 100 участници – учители, директори, представители на институциите, бизнеса и гражданските организации. 

Събитието постави на преден план темата за качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) и представи за обсъждане модели и добри практики за подобряване на качеството на ПОО на училищно и системно ниво. 

Запис от цялата дискусия можете да видите ТУК

В основата на дискусията стоят изводите и препоръките от мониторингов доклад „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени“, който публикувахме в края на 2020 г. Акценти от доклада бяха представени в началото на дискусията от Златка Димитрова, експерт по образователни политики в екипа на Образование България 2030.

Данните през 2020 г. накратко: 

  • 80,7% от наскоро завършилите се реализират успешно на пазара на труда (при 80,9% средно за ЕС); 
  • 17,5% – рекордно нисък дял на младите хора, които нито учат, нито работят (NEETs);
  • Броят на паралелките в дуално обучение – от 7,5 през 2015/2016 на 306,5 през 2019/2020 г. 

Вижте записа от дискусията, за да разберете и повече за предприетите мерки и препоръки. 

Асенка Христова, изпълнителен директор на Института за изследвания в образованието подчерта, че въпросът за качество е сложен и очерта областите, в които можем да проследяваме индикатори за качество. В хода на дискусията г-жа Христова разви въпроса за инструментите за оценка на качеството, както и обърна особено внимание върху подготовката на учениците за индустриите на бъдещето. „Първо е важно да се окрупнят професионалните направление и специалностите, които в момента са много раздробени и да се наблегне на развитието на преносими умения, които са и по-универсални за различни индустрии. Второ е важно да се насърчи и подпомогне процесът на саморегулирано учене, което в бъдеще ще помага на младите хора да се преквалифицират бързо.”

В хода на дискусията Мария Тодорова, Директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката допълни, че в особено висока степен е важно да се основаваме на научен подход, базиран на данни и анализ от експерти особено по въпросите за качеството на образованието. Тя очерта и важността на обвързване на качеството с обхвата (осигуряване на качество за по-голям кръг от учащи) и резултатността (какво постигаме на края на образователния процес). „Важно е да разглеждаме въпросите за качеството на ПОО в целия жизнен цикъл на образователния процес – от целеполагане, постигане на консенсус, създаване на инструментариум за управление на качеството, предоставяне на образователната услуга – какво се преподава и как се учи и отчитане на резултатите от образователния процес“. В хода на дискусията тя сподели и предприети мерки и развитието им, за да се гарантира качествено, актуално към нуждите и адаптивно професионално образование и обучение.

Светослав Иванов, директор на ПГ по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд сподели своя практически опит като директор на професионална гимназия. Той акцентира особено върху гъвкавостта, която трябва да проявява всяко професионално училище към бързопроменящата се среда, за да подготви учениците за професиите на бъдещето и с уменията на 21-ви век. 

Запис от цялата дискусия можете да видите ТУК

ОЧАКВАМЕ ВИ НА СЛЕДВАЩАТА ДИСКУСИЯ ОТ КАМПАНИЯТА „ГОВОРЯТ ПРАКТИЦИТЕ: РЕШЕНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО“: 

Учители, готови за бъдещето  | 27.05.2021 г. 16:00 – 17:00 ч. 

Допълнителна информация за предстоящите събития ще бъде публикувана на нашия уебсайт и на Фейсбук страницата ни. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*