Сдружение „Образование България 2030“ изпрати становище до МОН във връзка с предложенията за национални програми за развитие на образование за 2020 г. Какво представляват националните програми за развитие на образованието? Националните програми са част от инструментите на МОН за финансиране на проекти и дейности, свързани с прилагането на конкретни политики и мерки в образованието. Те […]

Read More

Революция на еволюцията Изминаха две седмици, в които българските учители и ученици се пренесоха от класната стая в училище във виртуална такава. Така онлайн обучението влезе в домовете на близо 670 000 семейства. Това е невиждано досега по мащаб мобилизиране на училищни ръководства, педагогически специалисти, деца и родители. Този кръг се разшири и до интензивно […]

Read More

Отворена покана за обучение за учители „Умения на ХХI век: Развиване на ключови компетентности у учениците“   ВАЖНО! С оглед на мерките, предприети във връзка с COVID-19, Ви информираме, че датата на присъственото обучение се отлага. Кандидатстването е удължено до 31.03.2020 г. След процеса на селекция, нашият екип ще се свърже с одобрените участници, за […]

Read More

На 4 февруари 2020 г. се проведе Годишният благотворителен бал на Българския форум на бизнес лидерите. За 12-ти път отговорни компании набират средства в подкрепа на социални каузи. За втора поредна година част от набраната сума ще подкрепи провеждането на второ издание на „Мениджърска академия за училищни директори“ на „Образование България 2030“ Благотворителният бал привлече […]

Read More

Успешно завърши първият випуск от директори в „Мениджърска академия за училищни директори“! Финалното събитие на 23-ти януари 2020 г. се проведе в Международния център на УниКредит Булбанк, където дадохме и старт на Академията през юни 2019 г. По време на събитието бяха връчени сертификати на участниците и имахме възможност да споделим успехите на Академията с […]

Read More

Въз основа на проведеното от нас проучване , което вече ви представихме, входирахме в МОН становище и за системата за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. С него отправяме препоръки за подобряване на качеството на продължаващата квалификация на учителите. В настоящата статия ви представяме накратко препоръките и становището.  Проучването се осъществява с финансовата подкрепа на ОП […]

Read More

В резултат на направеното от нас проучване , с което ви запознахме по-рано тази седмица, входирахме в МОН становище, касаещо ключовите компетентности. По-долу ви представяме основните препоръки, които отправихме, както и самото становище.  Проучването се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление” по проект №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение […]

Read More

На 20.12.2019 г. публикувахме проучване, свързано с политики за развитието на ключови компетентности. В тази статия ще ви запознаем с основни акценти от него, а в края можете да намерите линк към цялото проучване.  Проучването е продължение на предходното наше изследване „Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика“. В него анализирахме […]

Read More

Може би в неправителствения сектор не е особено приемливо да се тупаш в гърдите какво си постигнал. В крайна сметка нещата, които всички стотици организации в образованието и отвъд правим, са кауза, в която вярваме. Това, повярвайте, важи с пълна сила за нас в сдружение Образование България 2030. Но ни позволете и да се похвалим […]

Read More

Днес бяха публикувани резултатите от международното сравнително изследване PISA 2018. Представяме ви акценти от анализа на резултатите, направен от колегите ни от Институт за изследвания в образованието. Цялата статия можете да прочетете и на техния уебсайт. За седми път след 2000 г. програмата на ОИСР за международно оценяване на учениците – PISA, се провежда в […]

Read More