Атанас го няма

12 December, 2020
/ in Stories
/ By edu

Защо този път не успяхме да открием героя на мониторинговия ни доклад? Ако следите доклада ни редовно, познавате и Атанас. Днес на 14 години, той е герой на доклада ни още от първото му издание. Тогава, през 2016 г., той беше в четвърти клас. Решихме, че ще е наистина интересно, ако всяка година го посещаваме […]

Read More

Как едно малко училище се превърна в пример за модерно образование? Който е бил в град Белене, знае, че от над 30 години постоянно намаляващото население живее в една вечна надежда – че един ден там ще се издига АЕЦ и просперитетът ще достигне до всички. Тя не е подминала и ОУ „Васил Левски“, поне […]

Read More

Във второто издание на проекта ще подкрепим 36 училищни директори от цялата страна да развият своите мениджърски умения чрез успешни практики от бизнеса за управление на ефективни екипи. Дадохме старт на „Мениджърска академия за училищни директори“ 2020 г. – един от ключовите проекти на Образование България 2030, който се осъществява под патронажа на г-н Красимир […]

Read More

Защо според директора на НИО Анелия Андреева името на институцията трябва да бъде променено. Когато Анелия Андреева разказва за първите посещения на Националния инспекторат по образованието (НИО) в класните стаи, тя говори за „недоверие и страх“. Инспекторатът е правителствена организация, основан е в началото на 2018 г. и започва работа още същата година. От името […]

Read More

Много добър 4.5-4.75

25 November, 2020
/ in Stories
/ By edu

Иван Господинов е един от експертите, които подпомагат МОН по време на извънредното  положение. Оценката му за реакцията е положителна. „Нямаше как да продължим с трета грипна ваканция, трябваше да започнем да учим“ – така 29-годишният Иван Господинов обобщава ситуацията в българските училища на 13 март 2020 г. – петъка, в който коронавирусът доведе до […]

Read More

Вече четвърта година мониторинговият доклад на Образование България 2030 проследява развитието на българската образователна система и доколко тя се доближава до целите и визията, които очертахме за образованието през 2030 година. Ежегодно докладът мониторира напредъка или липсата на такъв в четири сфери:  – Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование; – Резултати на учениците; […]

Read More

Онлайн дискусия и представяне на Мониторингов доклад 2020 на Образование България 2030 „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ 27 НОЕМВРИ, 2020 г. | 16:00 – 17:00 ч.  В края на една различна за образованието година ще отворим дискусията за постигнатото от образователната система през 2020 г. Затова събираме на едно място експерти от институциите и […]

Read More

На 16 и 17 октомври, 2020 г. се проведе национална онлайн конференция Ключови компетентности и умения за успех. Тя е заключително събитие на почти двугодишен проект на сдружение Образование България 2030 – №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на […]

Read More

На 16 и 17 октомври, 2020 г. се проведе национална онлайн конференция Ключови компетентности и умения за успех. Тя е заключително събитие на почти двугодишен проект на сдружение Образование България 2030 – №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030” относно Проект на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Ние от сдружение „Образование България 2030“ приветстваме усилията на Министерството на образованието и науката да гарантира качеството на образованието, вкл. и когато то се провежда в условията на […]

Read More