Традиционно ежегодният доклад на Европейската комисия за образованието и обучението в България се посреща с обществен интерес и дебат. Всяка година докладът дава възможност да проследим напредъка в образованието в България, но и да „сверим часовника си“ с останалите държави в ЕС, да откроим успешните политики в образованието и тези, които имат нужда от промяна.  […]

Read More

 Традиционно ежегодният доклад на Европейската комисия за образованието и обучението в България се посреща с обществен интерес и дебат. Всяка година докладът дава възможност да проследим напредъка в образованието в България, но и да „сверим часовника си“ с останалите държави в ЕС, да откроим успешните политики в образованието и тези, които имат нужда от промяна.  […]

Read More

Във второто издание на проекта ще подкрепим 36 училищни директори от цялата страна да развият своите мениджърски умения чрез успешни практики от бизнеса за управление на ефективни екипи. Дадохме старт на „Мениджърска академия за училищни директори“ 2020 г. – един от ключовите проекти на Образование България 2030, който се осъществява под патронажа на г-н Красимир […]

Read More

Вече четвърта година мониторинговият доклад на Образование България 2030 проследява развитието на българската образователна система и доколко тя се доближава до целите и визията, които очертахме за образованието през 2030 година. Ежегодно докладът мониторира напредъка или липсата на такъв в четири сфери:  – Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование; – Резултати на учениците; […]

Read More

Онлайн дискусия и представяне на Мониторингов доклад 2020 на Образование България 2030 „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ 27 НОЕМВРИ, 2020 г. | 16:00 – 17:00 ч.  В края на една различна за образованието година ще отворим дискусията за постигнатото от образователната система през 2020 г. Затова събираме на едно място експерти от институциите и […]

Read More

На 16 и 17 октомври, 2020 г. се проведе национална онлайн конференция Ключови компетентности и умения за успех. Тя е заключително събитие на почти двугодишен проект на сдружение Образование България 2030 – №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на […]

Read More

На 16 и 17 октомври, 2020 г. се проведе национална онлайн конференция Ключови компетентности и умения за успех. Тя е заключително събитие на почти двугодишен проект на сдружение Образование България 2030 – №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на […]

Read More

Темата за ключовите компетентности и тяхното развитие в класната стая продължава да бъде на дневен ред за всички заинтересовани страни в образованието. Ето защо подготвихме няколко статии, с които да проследим развитието на актуалните промени и добрите практики, касаещи прилагането на компетентностния подход в училище. Вярваме, че те ще бъдат от полза както за училищните […]

Read More

Завършващите 7 клас през 2019/2020 учебна година са вторият випуск от ученици, обучавали се по „новите“ учебни програми през целия прогимназиален етап (от 5-ти до 7-ми клас). Техните резултати на националните външни оценявания трябваше да помогнат на експертите да преценят доколко обновените след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) учебни програми развиват […]

Read More

2020 г. е специална година за всички заинтересовани страни в образованието, а и за образователната реформа като цяло. Тазгодишните държавни зрелостни изпити се проведоха в условията на специфична противоепидемична обстановка, заради която обучението на учениците доби изцяло нови форми за последните няколко месеца. Годината се отличава и с друга особеност. Завършващите зрелостници са последният випуск, […]

Read More