28 March, 2018
/ Comments Off on Ева Майдел
/ in Members
/ By edu

Като докладчик в Европейския парламент по Новата програма за уменията Ева Майдел работи за това да бъдат създадени политики за целия съюз, които да помогнат на новото поколение да развива своя потенциал. Новата програма за уменията е изключително важна. В цяла Европа се наблюдава разминаване между това, което образованието предлага на учениците, и това, което бизнесът търси у тях.

В началото на 2015 г., с група съмишленици, Ева Майдел става един от основателите на сдружение Образование България 2030.

В цяла Европа – за всички възрасти и във всички негови формати – образованието има нужда от високо качество на преподаватели, учебни програми и съдържание, отговарящи на нуждите на икономиката и обществото в XXI век. Toва е от ключово значение за конкурентоспособна икономика и повишаване на качеството на живот.

За да помогне на тези процеси, Ева Майдел е посланик на кампанията Електронни умения за работни места на Европейската комисия, фокусирана върху значението на дигиталните умения за намирането на работа. Tя подкрепя европейската мрежа за предприемаческо образование EE-HUB, обединяваща експерти, бизнес и политици с цел стимулиране на образованието за предприемачи в цяла Европа. Ева Майдел подкрепя и Coder Dojo – глобална мрежа от безплатни клубове за програмиране за деца от 6 до 16 години, както и Европейската седмица на програмирането

Comments are closed.