Конференция „Ключови компетентности и умения за успех“

През последните почти 2 години сме ангажирани с темата за ключовите компетентности. В средата на 2019 г. представихме доклада „Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика“, базиран на подробно проучване на това как присъстват ключовите компетентности в нормативната уредба на българското образование и в продължаващата квалификация на учителите. Ангажирахме учители, директори, експерти, родители и ученици, за да разберем дали ключовите компетентности реално намериха място в класната стая. Формулирахме препоръки какво може да се направи, за да бъда реформата за компетентностен подход в образованието успешна. Смятаме, че темата е значима за всеки – от родителя, до експерта, затова искахме да споделим какъв беше изминатият път, кои са препоръките и какво можем да направим оттук нататък. 

Конференцията „Ключови компетентности и умения за успех“ ще се проведе на 16-и и 17-и октомври 2020 г., онлайн в платформата Zoom.

Програма:

ДЕН 1 (16 октомври, петък) – Фокус върху политиките

16:00 – 16:30 ч. – Представяне на проучване и препоръки – Златка Димитрова, координатор на сдружение „Образование България 2030“

16:30 – 17:00 ч. – Умения за всяко дете – Бъдещето на реформата за ключови компетентности?  Експертен панел – дискусия с представители на бизнеса, институциите и училищната общност. Модератор: Стефан Лазаров, Фондация Заедно в час

Какво е бъдещето на реформата, която постави компетентностния подход в центъра на образователния процес? Кои са следващите стъпки, които бизнесът, институциите и училищата трябва да предприемат? Как да направим така, че умения да може да развива всеки учител у всеки ученик? Какво можем да направим, за да повишим качеството на продължаваща квалификация за учителите?

ДЕН 2 (17 октомври, събота) 

10:00 – 13:30 ч. – Практически работилници – Как да развиваме умения

  • 10:00 – 11:00 ч. – Как да развиваме умения спрямо силните страни на всеки ученик? | Академия НИКЕ;
  • 11:15 – 12:15 ч. – Как да въведем различни инструменти за рефлексия в училище за по-ефективно учене? | Фондация „Заедно в час“;
  • 12:30 – 13:30 ч. Как да развиваме дигиталните умения на учениците? | Сдружение „Образование без раници“ 

14:30 – 16:00 ч. – Учители споделят добри практики за развитие на ключови компетентности от класната стая 

Учители от цяла България споделиха своите успешни практики за развитие на ключови компетентности у учениците. Учителите са участниците в обучението „Умения на ХХI век: Развиване на ключови компетентности у учениците“, което проведохме заедно с Академия НИКЕ през април – юни, 2020 г. Те преподават по различни учебни предмети, но това което ги обединява е мотивацията да прилагат различни инструменти, за да изграждат важните за реализацията на учениците им умения още от училище.

———————————————www.eufunds.bg ————————————————-

Конференцията е част от проект на сдружение “Образование България 2030” по договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд

Панелна дискусия

Панелна дискусия „Умения за всяко дете – бъдещето на реформата за ключови компетентности?“

Панелисти:

Светлозар Петров е управител на компанията за комплексни HR услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg – първият професионален и напълно интегриран сайт за търсене и предлагане на работа в България. Той е и един от основателите на сдружение „Образование България 2030″. Светозар Петров има значим принос към изграждането и развитието на национална система за кариерно ориентиране в перспективата на ученето през целия живот. Вече 19 години JobTiger организира и най-мащабното кариерно събитие в България “Национални дни на кариерата”. Светлозар познава както конкретните нужди на работодателите, така и уменията, които притежават младите хора, завършващи своето образование.

 

Грета Райковска е преподавател по английски език в СПГЕ „Джон Атанасов“, гр. София, учител-методик, базов учител към НБУ и СУ, обучител, ментор на училищни екипи и консултант по методика на преподаване на чужд език.  Има опит в преподаване на специализиран английски език, драма техники, ПБО, STEM, обучение на възрастни, изготвяне на образователни ресурси, инструменти за оценяване и др. 

Професионални ѝ интереси са в сферата на образованието и психологията. През свободното си време обича да пътувам, да чете и да прекарва време със семейството си.

„Вярвам, че успехът идва тогава, когато се научим да разбираме наученото и да го прилагаме на практика.“

Инж. Таня Михайлова е заместник-министър на образованието и науката. Тя завършва специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“ в Технически университет София и специалност професионална педагогика. През годините заема последователно длъжностите учител, зам.-директор по учебно-производствената дейност и директор на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – гр. София.

 

 

Дискусията модерира Стефан Лазаров. Той има богат опит в координирането и работата по различни проекти в образователната сфера. Участва в няколко образователни комисии, работни групи и изследвания на теми, свързани с условията за развиване на уменията на 21 век, както и взаимодействието между училище и семейство. През изминалите две години работи и директно с 6 училищни екипа, като фасилитира процеса по създаването на професионални учебни общности, отново с фокус предоставянето на различни възможности на учениците за придобиване на различните им нужни умения.

В момента работата му е фокусирана върху ключовите компетентости за учене през целия живот, ролята на гражданското образование и правата на децата, свързаните с тях умения и произтичащите дългосрочни ползи за личностното развитие на учениците. Силно вярва, че само чрез съвместна работа между различните заинтересовани страни и чрез подкрепа и конструктивен диалог с държавните институции е възможна положителна промяна.

Ден 2: Практически работилници

Работилница 1 – Как да развиваме умения спрямо силните страни на всеки ученик?

Водена от: Кристина Николова, Академия НИКЕ

Как може да се работи за развиване на уменията на учениците при използване на теорията за Множеството интелигентности на Хауърд Гарднър? В групи участниците ще бъдат провокирани да изследват конкретна информация (учебно съдържание) като използват творческите заложби на отделните членове на групата. Ще направим кратък експертен (педагогически) разбор на подхода и ще провокираме участниците да помислят за конкретни ситуации, в които могат да приложат идеите от работилницата в практиката си.

За лектора:

Кристина Николова е юрист по образование и учител по призвание. Професионалният ѝ път в образованието започва през 2013 г. като учител по английски език по програма „Заедно в час“. Две години по-късно, заедно със съмишленици, създава Академия НИКЕ – организация за обучения на учители и оттогава се занимава активно с професионална квалификация на педагогически специалисти.

Кристина вярва, че професионалното усъвършенстване се случва след напускане на зоната на комфорт и върви ръка за ръка с личностно израстване. Тя се стреми да прилага различни подходи и формати за провеждане на обучения на учители, които да ги вдъхновяват, провокират и подкрепят в усъвършенстването на педагогическата практика и личностното развитие.

 

Работилница 2 – Как да въведем различни инструменти за рефлексия в училище за по-ефективно учене?

Водена от: Радост Бойчева, Фондация „Заедно в час“

В тази работилница ще разберем в какво се състои практиката “рефлексия”, каква роля има тя в процеса на учене и как допринася за това да отговорността за целите, които сме си поставили, да бъде споделена. Ще преживеем рефлекси, ще научим как се планира и прилага и как изглежда в действие. Ще си тръгнем с намерение и ще си изработим план за приложението и.

За лектора: 

Радост Бойчева е специалист “Регионално развитие” във фондация “Заедно в час”. Получава образованието си в Софийски университет, Elizabethtown College, PA, USA (бакалавър по икономика), Пловдивски университет (учител по английски език и икономика) и Софийски университет (Магистър по “Образователен мениджмънт”).

Професионалният и път включва работа с изследвания и големи данни в частния сектор в България и чужбина, участие в програма “Нов път в преподаването” на Заедно в час, подкрепа на учители, директори, училищни екипи, общински, регионални и национални институции в подкрепа на това всяко дете в България да развие уменията и компетентностите, от които има нужда, за да учи ефективно и да стане отговорния съгражданин, който всички искаме да имаме, а всеки образователен експерт в системата да си представи своята роля в постигането на тази мисия. 

Работилница 3 – Как да развиваме дигитални умения по всички предмети

Водена от: Иван Господинов, Сдружение „Образование без раници“

Целта на работилницата е да помогне на всеки учител да интегрира и развива дигитални умения по своя предмет. По време на работилницата учителите:

  • ще се запознаят с добри практики за развитие на дигитални умения в класната стая;
  • ще научат как да организират работата си в дигиталното пространство по ефективен начин; 
  • Ще се запознаят с механизми за оценяване в дигитална среда. 

За лектора: 

Иван Господинов е учител по немски език и философия в ЧПГДН „СофтУни Светлина“. Той е председател на Сдружение „Образование без раници“, което предоставя на български език най-големия безплатен сайт за образование в света „Кан Академия“. През последните няколко години Иван е и силно ангажиран с процеса по дигитализацията на образованието в България. Води работилници за включване на дигитални платформи и приложения в образователния процес, така че той наистина да ангажира любопитството и вниманието на ученика и да отговаря на начина, по който учениците учат и развиват умения в 21-ви век.

Добри практики на учители от цялата страна