ЕКИП

 • Веселин Димитров

  Изпълнителен директор

  vesselin@edu2030.bg

  Моят път в образованието започна..

  …в софийското читалище “Аура”, където на нещо като четири години ходех на нещо като английска занималня. После баба ми ме взимаше и, понеже беше времето след Чернобил, ми правеше чаша сухо мляко и ми даваше да чета книги.

  Моят опит в сферата на образованието е..

  …невероятно малък. Осъзнавам това всеки път, когато се срещна с хората от партньорските ни организации. От друга страна моята еспертиза е нетипична за сектора – аз се занимавам с комуникации, дълги години като журналист, а в последствие като експерт външни комуникации. Секторът има нужда от хора с различни профили. Мисля на всички е ясно, че дори и най-добрите решения и промени, имат много по-малка стойност, ако не бъдат изразени правилно и подкрепени от една критична маса хора, които можем да достигнем само чрез комуникациите.

  Какво ме мотивира да съм част от екипа на Образование България 2030?

  Именно това – че в образователния сектор трябват хора с максимално различна експертиза, за да бъдат промените устойчиви. Ние сме невероятен екип – малък, но много посветен – което също помага на мотивацията. Да не забравяме, че ни подкрепят толкова много личности и организации с толкова различни каузи, което допълнително ни надъхва.

  Моята цел за качествено образование до 2030 г е …

  …през 2030 г. всички младежи завършват средно образование. В нашите разказите от реалността всяка година следим начина, по който едно малко момче от махалата в един малък град се движи през образователната система. Той трябва да завърши средното си образование през 2025 г. – ще е повече от обнадеждаващо, ако наистина го направи.

 • Златка Димитрова

  Координатор на мрежата

  zlatka@edu2030.bg

  Моят път в образованието започна..

  …в ЕГ “Д-р Иван Богоров” в Димитровград, където имах възможност да се уча от чудесни учители, вдъхновяващи към знания и постоянен интерес към ученето. В Софийския университет преподавателите и студентите в специалност “Публична администрация” ме научиха да мисля за уменията, практиката и културата на общността.

  Моят опит в сферата на образованието е..

  …като учител към Фондация “Заедно в час” в с. Христо Даново, общ. Карлово, където преподавах 2 години. Това е най-значимото за мен време, което съм прекарала в училище. То ме научи да вярвам в успеха и във високите постижения на всяко дете, да поставям цели и да намирам пътя към тяхната реализация. Впоследствие учителството ме научи да осъзнавам, разбирам и работя за високоефективна образователна система в България като част от екипа на Образования България 2030.

  Какво ме мотивира да съм част от екипа на Образование България 2030?

  Работата ми като координатор на мрежата ми дава възможност да работя за системна и дългосрочна положителна промяна в образованието.

  Моята цел за качествено образование до 2030 г е..

  …всички млади хора да бъдат успешно реализирани на пазара на труда, за да се радваме като индивиди и като общност на благоденствие, високо качество на живот и щастие.

 • Александра Мирчева

  Проектен мениджър

  alexandra@edu2030.bg

  Моят път в образованието започна..

  …когато бях на 4-5 години в учителската стая на училището, в което преподаваше моята майка. Слушах как се планират уроците, а понякога учителите ми разказваха интересни факти по различните предмети. Така, още преди първия звънец, за мен ученето беше вълнуващо преживяване, а по-късно образованието стана и сферата на моето професионално развитие.

  Моят опит в сферата на образованието е..

  …като обучител чрез методите на неформалното образование за развитие на компетентности сред младежи и младежки работници. Работила съм за застъпнически процеси за валидиране на компетентности, натрупани чрез неформално учене и съм била проектен ръководител на няколко образователни проекта на национално и международно ниво.

  Какво ме мотивира да съм част от екипа на Образование България 2030?

  От една страна обединяването на усилията на различните заинтересовани страни – бизнес, граждански и публичен сектор. Вярвам, че само така можем да постигнем дългосрочните цели за промяната в българското образование. От друга страна – доказателствено базирания подход на нашата работа – от мониторинг на развиятията в системата към конкретни предложения за подобрения на политики.

  Моята цел за качествено образование до 2030 г е …

  …всички млади хора в България да са функционално грамотни, а образователната ни система да развива у тях уменията на бъдещето, които ги подготвят за успех в 21-ви век.

 • Велизара Георгиева

  Асистент проекти

  velizara@edu2030.bg

  Моят път в образованието започна..

  …с пресичането на ЖП прелеза, който делеше детската градина от началното училище в градчето, където живея. Оттогава все е процес на преминаване от другата страна: от заек към завършил и после като някой, опитващ се да погледне системата „отстрани“. Надявам се да продължи към „някой, който знае как да допринесе към това тя да работи по-добре“.

  Моят опит в сферата на образованието е..

  Досега съм имала шанса да погледна на образованието в училище „отстрани“ през две призми. Първата беше програмата на Асоциацията на българските лидери и предприемачи „Able mentor”, от която бях част в 11 клас. Тогава осъзнах колко е необходимо гимназията да еволюира, за да посрещне нуждата от умения на съвременния млад човек.
  Втората е тази на студент по Европеистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, каквато съм понастоящем.

  Какво ме мотивира да съм част от екипа на Образование България 2030?

  Възможността, помагайки в различните дейности на организацията, да се доближа до доскоро непознати за мен гледни точки към образованието. Това са гледните точки на бизнеса и на неправителствените организации. Така започвам да изграждам постепенно панорамна картина на фактите и предизвикателствата, съпътстващи българското образование. С нейна помощ бих могла да насоча още по-продуктивно натрупаните дотук знания и умения.

  Моята цел за качествено образование до 2030 г е …

  През 2030 ще съм на 32 години и се надявам да бъда родител. Целта ми е всеки родител на моята възраст да знае, че местната власт, образователните институции и общността говорят за едно и също нещо, когато говорят за „качествено образование“. Иначе казано образователната макросреда в България да създава всички необходими условия за осигуряване на качествено образование за всяко дете.