„Научи ме да умея“ e кампания на Образование България 2030 и Ева Майдел, член на Европейския парламент. Кампанията има за цел да запознае и ангажира младите хора в България с ключовите умения, които трябва да придобият, за да се реализират успешно.

За целта провеждаме интерактивни работилници сред младежи на възраст 15 – 18 г. в различни населени места. Работилниците включват както представяне на важните умения за успех, така и практически занимания и учене чрез преживяване. 

В рамките на инициативата посещаваме училища в страната и запознаваме по интересен начин младите хора с ключовите умения, които всеки трябва да притежава, за да бъде успешен и конкурентоспособен на пазара на труда. За да тестват и развият тези умения, провеждаме образователни активности, които са базирани на неформално учене и учене чрез преживяване. Така учениците не само получават знания кои са уменията на 21-ви век, но и практически се докосват до тях.

Ако желаете да посетим и Вашето училище и да запознаем учениците с уменията на 21-ви век, свържете се с нас на info@edu2030.bg

Нашата голяма цел е кампанията да покаже важността на развиването на умения в рамките на образователната система и настоящите и бъдещи учители да интегрират успешно преподаването на умения в класната стая като част от преподаването на предметни знания. В нашия мониторингов доклад даваме и препоръки за подкрепа на учителите чрез актуализиране на педагогическите програми в университетите и предоставяне на качествена продължаващата квалификация по темата за преподаване на умения в класната стая.

 

Comments are closed.