В изпълнение на нашите цели до 2030 година създаваме инициативи и кампании, насочени към постигането на системни промени в българското образование.

Устойчивият ни проект е мониторингов доклад, който ежегодно проследява тенденциите в образованието. Докладът анализира 4 ключови индикатори и извежда напредъка на образователнате система по всеки един от тях през изминалата година. Докладът ни позволява на базата на данни и обективен анализ на политки да формулираме препоръки за дългосрочни решения на идентифицираните предизвикателства.

Освен анализ на данни и политики, докладът представя и “Разкази от реалността в образованието” – поредица от лични истории на хора, свързани с образователната система в България. Представени на достъпен език, те показват „човешкото лице” на ситуацията в образованието в страната.

На достъпен език те пречупват цифрите, процентите, анализите и разказват за реалното им изражение в личните истории на героите. Целта ни е да дадем гласност на предизвикателства в образованието, които обществото да разпознае и да вдъхновят устойчиви политики в образователната система – такива, които ще дадат по-качествено образование в тон с изискванията на променящия се свят.

От 2016 година съорганизираме един от най-големите форуми за образование в България – Конференция Образование. Чрез нея ние информираме и ангажираме заинтересованите страни  за проблемите и развитията в сферата на образованието в България, популяризираме добри практики и успешни международни примери за промяна в образователната система. Целта на Конференция Образование е да задълбочи диалога за промени в образователната система, които да осигурят качествено образование и равен достъп до него за всяко дете в България.

Един от приоритетите на мрежата ни от съмишленици е популяризирането на уменията на 21-ви век и застъпването за тяхното преподаване в училище. В изпълнение на тази цел вече втора година провеждаме кампанията “Научи ме да умея”, съвместно с евродепутата и съучредител на сдружението Ева Майдел. С кампанията целим да запознаем ученци между 15-18 години с уменията на 21-ви век и да провокираме интереса им към това да ги развиват активно за успешна реализиация.

 

Comments are closed.