07 August, 2019
/ Comments Off on Фондация „Заедно в час“
/ in Members
/ By edu

Фондация „Заедно в час“

Кои сме ние?

Заедно в час” е неправителствена организация, която работи за това всяко дете в България да има равен достъп до качествено образование.

Мисията на „Заедно в час“

е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

Какво е предизвикателството, пред което сме изправени?

Близо половината от българските младежи не разбират смисъла на това, което четат. Десетки хиляди деца прекъсват всяка година образованието си, а всеки пети младеж в България нито учи, нито работи. Липсата на квалифицирана работна ръка възпрепятства растежа на българския бизнес.

Българската образователна система страда от недостиг на способни и мотивирани хора, които да работят за подобряване на тази реалност.

Какво правим?

В “Заедно в час” вярваме, че добре подготвените и мотивирани професионалисти са най-ценният капитал за положителна промяна в образованието. Затова търсим, обучаваме и развиваме мотивирани и способни хора, които искат да допринасят за качественото образование за всяко дете в България – образование, което създава работеща икономика и здраво общество.

В рамките на нашата програма одобрените участници получават подкрепа да работят първо като учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и академичните си постижения. През това време те работят за това всички деца да постигат високи резултати, да развиват високи стремежи и получават достъп до възможности.

Въздействие на програмата

Опитът в училище помага на участниците в програмата на “Заедно в час” да се запознаят пряко с предизвикателствата в образователната система и възможностите за подобрение в училище и на системно ниво.

След първите две години повечето от възпитаниците продължат дългосрочно да работят за по-качествено образование в България в сферата на образованието, социалното предприемачество и бизнеса. Те използват и развиват наученото в училище, надграждат предходния си опит и си сътрудничат заедно с широка група от съмишленици и партньори, за да допринасят по най-ефективния начин за подобряване на образованието.

“Заедно в час” работи още за създаването на все повече успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи, училища и общности.

Организацията изгражда силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмата и ключови партньори от всички сектори, за да разработва и предлага нови политики и практики за подобряване на образованието у нас и успеха на всяко дете.

Comments are closed.