23 September, 2021
/ in news
/ By edu

Учебната година започна и ние от екипа на „Образование България 2030“ споделяме вълнението на учители, ученици, директори, родители и цялата училищна общност. Ние също сме част от една невероятна общност от организации и експерти в сферата на образованието, които са наши партньори и съмишленици. Затова решихме да споделим селекция от интересни актуални възможности и полезни ресурси, създадени именно от тази общност. Без претенции за изчерпателност, в тази селекция ще намерите добри практики, методитечски материали, анализи и програми, от които да се възползвате още днес! Надяваме се тя да е полезна и вдъхновяваща! 

 

Училищна Телерик Академия

За кого е подходящо? За ученици от 1-ви до 12-и клас.

Приемът за рекордните 130 школи по програмиране и дигитални технологии в 41 населени места на „Училищна Телерик Академия“ през учебната 2021-2022 година е отворен! Кандидатстването продължава до 10 октомври. Участието е безплатно, но местата са ограничени. С обученията на Академията децата ще:

 

 

– Развият креативността и логическото си мислене;

– Усвоят основите на програмирането и ключови дигитални умения;

– Разберат как да учат по-бързо и ефективно;

– Научат как да се реализират в едни от най-перспективните професии;

– Преминат от консуматор на технологиите в техен създател;

– Развият 100% практически умения.

Научете повече ТУК!

 

Програма „По-силни по математика с Кан Академия“

За кого е подходящо? За училища и учители по математика, които преподават в 6-и и 9-и клас.

Сдружение „Образование без раници“ дава старт на безплатна програма за училища и техните учители по математика „По-силни по математика с Кан Академия“, която ще се проведе през учебната 2021/2022 година. Програмата ще осигури подкрепа за въвеждането на значими дигитални практики за подобряването на резултатите на цял клас или училище. Учителите ще могат да насърчат учениците си да придобиват нови умения по математика чрез инструментариума и ресурсите на Кан Академия. Отделните учители и цели училища ще могат лесно и ежедневно да проследяват напредъка на учениците – на базата на точни данни и валидирани инструменти.

*В програмата могат да се включват училища/учители по математика в 6-и и 9-и клас през учебната 2021/2022 г.*

Научете повече ТУК!

 

Методически наръчник „Компетентностният подход на практика: цялостен модел за изграждане на ключови компетентности в училище“

За кого е подходящо? За учители и училищни екипи.

Методическият наръчник за развиване на ключовите умения и компетентности е разработен от „Национален център за безопасен интернет“. Наръчникът обхваща цялото училищно образование от 1-ви до 12-и клас през учебното съдържание. Използван е успешно в течение на учебната 2020/2021 г. година в 90 СОУ  „Хосе Сервантес“ в София. Съдържа линкове към допълнителни материали за прилагане на методиката.

Изтеглете наръчника ТУК!

 

Буквар и материали за деца билингви

За кого е подходящо? За учители и родители.

Според различни статистики децата с различен майчин език, които започват училище в България, са около 20%. Често именно невладеенето на български език, на който е организиран учебният процес в училище, е сред причините тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на академичния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това нерядко е началото към отпадането от образователната система.

Тази секция на сайта на „Преподаваме.бг“ е изцяло посветена на децата билингви и по-специално – на децата, чийто майчин език не български. От нея ще разберете как да се възползвате от специално разработения от Фондация „Заедно в час“ и партньори буквар „Четем с Ася и Явор“ и допълващите материали към – създадени със специален фокус върху деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа за усвояване на четенето. В секцията ще намерите още статии с добри практики, допълнителни идеи и ресурси.

Научете повече ТУК!

 

Ресурси за развитие на социално-емоционалните умения на учениците 

За кого е подходящо? За всички ученици от 1-ви до 12-ти клас и по-специално за учениците от начален етап.

Тази секция на сайта на „Преподаваме.бг“ е изцяло посветена на социално-емоционалното учене. Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции – нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. На сайта ще намерите полезни връзки, добри практики, любопитни статии и всичко, което ви е необходимо, за да адаптирате образователния процес към нуждите на вашия клас.

Научете повече ТУК!

 

Добри практики от класните стаи на учители от цяла България

За кого е подходящо? За учители.

Тази секция на сайта на „Преподаваме.бг“ ви кани да надникнете в класните стаи на учители от цяла България, които споделят добри практики, ценни идеи и научени уроци в най-разнообразни образователни контексти. 

Научете повече ТУК!

 

Записи от безплатни уебинари на различни теми

За кого е подходящо? За учители.

В тази секция от сайта на сдружение „Образование без раници“ ще намерите архив от записи от безплатни уебинари в подкрепа на учители и директори по теми като:

– дигитални инструменти в обучението

– обучение от разстояние в електронна среда

– онлайн безопасност

– игровизация на учебния процес

– философия на образованието

– светът на тийнейджърите

– работа с малцинствени групи

– работа с данни и др.

Научете повече ТУК!

 

Анализ „Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 2020-2021: последствия и поглед напред“

За кого е подходящо? За всички заинтересовани страни в сфера Образование.

През юли Министерството на образованието и науката публикува един изключително важен за системата документ – анализът „Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 2020-2021: последствия и поглед напред“. Анализът беше изготвен от МОН и предлага поглед върху основните тенденции в системата на образованието по време на пандемията от COVID-19, както и препоръки за ефективно и безопасно протичане на учебната 2021/2022 година.

Научете повече ТУК!

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*