Темата за училищното лидерство и за ролята на директора за гарантиране на качествено образование става все по-актуална както на световно ниво, така и в България. Редица наднационални организации припознават училищното лидерство като определящ фактор за постиженията на учениците. Ако досега традиционно училищните лидери са били по-скоро администратори, то днес трябва да очакваме от тях да […]

Read More

Скъпи съмишленици, Благодарни сме, че измина още една година, през която имахме възможност да споделим с вас общото пространство, в което водим диалог, търсим решения и предприемаме действия за по-добро образование В България. В края на изминалата година си пожелахме достигането на още по-голяма свързаност между всички нас, чрез която да постигнем важни резултати за […]

Read More

Образование България 2030 следи развитието по казуса със спряната от Върховния административен съд Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование след подадена жалба. Обезпокоени сме от създалата се несигурност за провеждането на стотици конкурси в цялата страна и смятаме, […]

Read More

Образование България 2030 започна работа по проучване „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“. Проучването е част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран по Оперативна програма  „Добро управление“ 2014-2020 г. […]

Read More

С вълнение споделяме, че приветствахме първия завършил випуск училищни лидери от първото локално издание на „Мениджърска академия за училищни директори“ – това за град Бургас! На 13-и май, петък, проведохме финалната среща в рамките на Мениджърска академия за училищни директори. Бяхме повече от щастливи да видим на едно място участниците, партньорите ни от Община Бургас, […]

Read More

На 15-и и 16-и април се проведе вторият обучителен модул в Мениджърска академия за училищни директори – Бургас. Програмата се реализира от сдружение Образование България 2030 с подкрепата и партньорството на Община Бургас. В обучителната програма едни от най-успешните български бизнес лидери предават своите знания и практически опит на училищни директори. Така отговорният бизнес допринася […]

Read More

На 25-и и 26-и март се проведе първият обучителен модул в „Мениджърска академия за училищни директори“ – Бургас! Програмата се реализира от сдружение „Образование България 2030“ с финансовата подкрепа на Община Бургас. В обучителната програма едни от най-успешните български бизнес лидери от отговорни бизнес компнии предават своите знания и практически опит на училищни директори. Така […]

Read More

На 25-и февруари училищните лидери от тазгодишното издание на „Мениджърска академия за училищни директори“ се срещнаха за първи път в рамките на програмата! На онлайн срещата дадохме официален старт на предстоящите няколко месеца, в които 33-ма училищни лидери от 16 училища на територията на община Бургас ще имат възможност да надградят и практикуват своите лидерски […]

Read More

Скъпи съмишленици, Започнахме работата си с всички вас, водени от визията за това, какво искаме да бъде образованието в България през 2030 г. Въпреки, че ние се стремим образованието да се промени на системно ниво и работим с нормативни документи, стратегии, широкообхватни образователни мерки и статистически индикатори, в крайна сметка го правим с мисъл за […]

Read More

„Мениджърска академия за училищни директори“ Покана за кандидатстване УДЪЛЖЕН Е КРАЙНИЯТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ – 23:59 ч. на 28.11.2021 г.  Включете се в първото издание на „Мениджърска академия за училищни директори“ в община Бургас! Нашата обучителна програма с участието на представители на бизнеса цели: Да развие потенциала за управление на училищните […]

Read More