На 30.03.23 г. се състоя третата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

От години за бизнеса и академичните среди липсва единна дефиниция за думата лидерство. Ние решихме да обединим определенията, които Forbes и McKinsey дават, за да достигнем до следната дефиниция за лидерство: Лидерството е процес на влияние върху другите, което ги обединява около обща цел и им помага да оптимизират усилията за постигането на тази цел.  […]

Read More

На 09.03.23 г. се състоя втората среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

На 08.02.23 г. се състоя първата среща на Работна група „Училищно лидерство“, организирана от екипа ни. Стъпвайки на изводите от доклада ни „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“, целта на работната група е да създаде препоръки за промени в нормативната уредба и политиките, свързани с развитието на лидерските умения […]

Read More

Темата за училищното лидерство и за ролята на директора за гарантиране на качествено образование става все по-актуална както на световно ниво, така и в България. Редица наднационални организации припознават училищното лидерство като определящ фактор за постиженията на учениците. Ако досега традиционно училищните лидери са били по-скоро администратори, то днес трябва да очакваме от тях да […]

Read More

Скъпи съмишленици, Благодарни сме, че измина още една година, през която имахме възможност да споделим с вас общото пространство, в което водим диалог, търсим решения и предприемаме действия за по-добро образование В България. В края на изминалата година си пожелахме достигането на още по-голяма свързаност между всички нас, чрез която да постигнем важни резултати за […]

Read More

Образование България 2030 следи развитието по казуса със спряната от Върховния административен съд Наредба 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование след подадена жалба. Обезпокоени сме от създалата се несигурност за провеждането на стотици конкурси в цялата страна и смятаме, […]

Read More

Образование България 2030 започна работа по проучване „Развитие на лидерските компетентности на училищните директори – ключ към качествено образование“. Проучването е част от проект № BG05SFOP001-2.025-0079 „Гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за повишаване на лидерските компетентности на училищните директори“, финансиран по Оперативна програма  „Добро управление“ 2014-2020 г. […]

Read More

С вълнение споделяме, че приветствахме първия завършил випуск училищни лидери от първото локално издание на „Мениджърска академия за училищни директори“ – това за град Бургас! На 13-и май, петък, проведохме финалната среща в рамките на Мениджърска академия за училищни директори. Бяхме повече от щастливи да видим на едно място участниците, партньорите ни от Община Бургас, […]

Read More

На 15-и и 16-и април се проведе вторият обучителен модул в Мениджърска академия за училищни директори – Бургас. Програмата се реализира от сдружение Образование България 2030 с подкрепата и партньорството на Община Бургас. В обучителната програма едни от най-успешните български бизнес лидери предават своите знания и практически опит на училищни директори. Така отговорният бизнес допринася […]

Read More