29 March, 2022
/ in news
/ By edu

На 25-и и 26-и март се проведе първият обучителен модул в „Мениджърска академия за училищни директори“ – Бургас! Програмата се реализира от сдружение „Образование България 2030“ с финансовата подкрепа на Община Бургас. В обучителната програма едни от най-успешните български бизнес лидери от отговорни бизнес компнии предават своите знания и практически опит на училищни директори. Така отговорният бизнес допринася за по-качествено образование в България не само с финансов ресурс, но и с експертиза.

Училищни лидери – директори, заместник-директори и учители от 16 училища на територията на община Бургас преминаха през първото двудневно обучение от програмата, целящо да надгради уменията им за управление на ефективни екипи. Партнирахме си с компаниите Скейл Фокус /Scalefocus/ и Съдърланд /Sutherland/, опериращи в сферата на ИТ услугите и развиващи своя бизнес включително на територията на град Бургас. Радостни сме, че партнираме именно с тях, защото приносът към образованието на бизнесите с висока добавена стойност е ключов за неговото модернизиране и развитие. Страхотните лектори от двете компании дадоха съвети, споделиха добри практики и предложиха работещи инструменти, приложими в образователната среда, в рамките на три сесии:

– Ролята на мениджъра. Инструменти за приоритизиране на задачите и отговорностите;

– Мотивиране на екипа за постигане на общите цели;

Инструменти за даване и получаване на ефективна обратна връзка.

 

 

 

 

 

 

 

25-и март, първият ден от обучението, започна със сесията на Цветан Смърдански от Scalefocus. Тя беше на тема Ролята на мениджъра. Инструменти за приоритизиране на задачите и отговорностите.

„Мениджърът трябва да е движеща сила на екипа си.“

Това беше едно от посланията, които Цветан отправи към участниците. Той ги провокира да изведат възможните роли, които поемат през своето ежедневие и обсъди с тях какви са ролите на един мениджър. Представи им казус, в който те трябваше да „влязат в обувките“ на мениджър на екип и да оптимизират ежедневието му. Цветан ги запозна и с инструмент, чрез който балансирано да управляват задачите си за седмицата. 

 

 

 

 

 

 

 

Денят продължи със сесията на Мария Мизова от Sutherland на тема Мотивиране на екипа за постигане на общите цели.

„Лидерът води чрез личен пример.“

Това послание отправи Мария към участниците. Тя им даде практически насоки за това как да подходят към изграждането и сплотяването на своите екипи, използвайки целия наличен ресурс в училищната среда. Подчерта колко е важно лидерът да познава добре интересите и силните страни на своя екип. Обсъди с участниците възможни нефинансови стимули за мотивация. Мария сподели разнообразни инструменти, чрез които лидерът може да разбере как най-добре да подходи към различните членове от своя екип, за да ги мотивира. 

 

 

 

 

 

 

 

Старт на втория ден даде сесията на Георги Иванов от Scalefocus, на тема Инструменти за даване и получаване на ефективна обратна връзка. Георги потопи участниците в практически казуси. Влизайки в различни роли, училищните лидери упражниха ефективно даване на обратна връзка. След всеки рунд от ролевата игра, участниците, заедно с лектора, анализираха как е била поднесена обратната връзка по време на разиграването на ролите, помагайки си с критериална матрица. Отвъд спазването на насоки за даване на обратна връзка, Георги обсъди с участниците и по-непредвидимите, предизвикателни и специфични случаи и контексти на даване на ОВ и какви са техниките, които могат да помогнат. 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарни сме на Цветан, Мария и Георги, които проведоха три интерактивни и конструирани с изключително внимание към контекста на училищните лидери сесии! В края на обучителния ден, участниците, с помощта на екипа на Образование България 2030, изготвиха план за приложението на представените инструменти. Някои участници се съсредоточиха върху един инструмент, а други решиха да интегрират няколко в работата си. 

Следващият обучителен модул предстои на 15-и и 16-и април, отново в Бургас, когато участниците ще се срещнат с нови лектори от бизнеса и ще научат нови начини да управляват ефективно своите екипи. Следете нашия сайт, нашата Фейсбук страница и нашата LinkedIn страница за повече информация за предстоящия модул. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*