20 April, 2022
/ in news
/ By edu

На 15-и и 16-и април се проведе вторият обучителен модул в Мениджърска академия за училищни директориБургас. Програмата се реализира от сдружение Образование България 2030 с подкрепата и партньорството на Община Бургас. В обучителната програма едни от най-успешните български бизнес лидери предават своите знания и практически опит на училищни директори. Така отговорният бизнес допринася за по-качествено образование в България не само с финансов ресурс, но и с експертиза.

Училищните лидери – директори, заместник-директори и учители от 16 училища на територията на община Бургас преминаха през второто двудневно обучение от програмата, целящо да надгради уменията им за управление на ефективни екипи и процеси. Отново си партнирахме с компаниите Скейл Фокус /Scalefocus/ и Съдърланд /Sutherland/, опериращи в сферата на ИТ услугите и развиващи своя бизнес включително на територията на град Бургас. Благодарни сме за подкрепата на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ), на които са членове и двете компании. Връзката между образованието и бизнеса в трансформирането на икономиката ни в такава, която произвежда стоки и услуги с висока добавена стойност, е ключова. Вярваме, че срещата между бизнеса и училището, която се случва в рамките „Мениджърска академия за училищни директори“, отваря  възможности за ползотворни дългосрочни партньорства, способстващи именно тази трансформация. 

Страхотните лектори от двете компании дадоха съвети, споделиха добри практики и предложиха работещи инструменти, приложими в образователната среда, в рамките на две сесии:

– Роли в екипа – делегиране и разпределяне на отговорности

– Управление на конфликти

 

 

 

 

 

 

 

15-и април, първият ден от обучението, започна със сесията на Миглена Стоянова от Съдърланд, на тема Роли в екипа – делегиране и разпределяне на отговорности

Работата на един мениджър е да разбере с какви хора разполага в екипа си и кой какво прави с удоволствие.

Това беше едно от посланията, които Миглена отправи към участниците. В сесията се включи и неин колега, с когото заедно облякоха споделената теория и инструменти в примери от съвместната им дългогодишна екипна работа. 

Участниците дадоха на Миглена примери за различни предизвикателства при делегирането на задачи и отговорности. Тя адресира отделните казуси, правейки паралели между училищния контекст и практиките за управление на екипи в бизнеса. Сесията включваше в себе си и елементи на мотивиране на екипите, което я превърна в ценно допълнение на сесията на Мария Мизова, другият лектор от Съдърланд, през която преминаха участниците в първия модул през месец март. Миглена представи процеса на делегиране в няколко ключови стъпки и грешки на всеки един от етапите, които училищните лидери могат да избягват или управляват. Тя представи и делегирането през перспективата на екипното взаимодействие и развитие на членовете на един екип в дългосрочен план чрез ефективно планиране на процеса напред във времето. Миглена даде няколко ценни съвета от своята практика на участниците:

– Да организират работата си така, че винаги да имат време да изслушват колегите си.

– Да погледнат на делегирането реалистично – това е процес, съдържащ в себе си риск от несправяне със задачата от една страна, но възможност за учене, развитие на умения и разширяване на зоната на комфорт на екипа – от друга. 

 – Да имат подготвен протокол за кризисен мениджмънт, който да предвижда екип за решаване на кризисни ситуации.

 

 

 

 

 

 


Денят продължи със сесията на Цветан Смърдански от Скейлфокус, на тема Управление на конфликти. С помощта на Цветан, групата изясни какво е конфликт и какви видове конфликти могат да възникнат в служебните отношения. Обсъдиха какви стратегии може да предприеме мениджърът при различните видове конфликти и как да разпределя вниманието и енергията си за тяхното разрешаване. Като ядро на сесията Цветан бе избрал да включи участниците в активност, която да им позволи да разгледат темата за сътрудничеството от различни гледни точки. Участниците се разделиха в отбори, всеки изграждайки своя стратегия за действие. Някои участници влязоха в ролята на наблюдатели на двата екипа и след това дадоха своята гледна точка към развилите се ситуации. Двата екипа влизаха в преговори, взимаха решения съвместно и се стремяха да постигнат както своите цели, така и да изградят взаимодействие с другия екип. Последва рефлексия, в която дискутираха стратегическия подход на всеки от отборите и анализираха играта в по-широкия контекст на темата за сътрудничеството. Следващата част от сесията беше посветена на стиловете на управление на конфликти и в какви ситуации са приложими те. Участниците дадоха примери за ситуации, в които могат да използват различните стилове. 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарни сме на Миглена и Цветан, които проведоха две интерактивни и конструирани с внимание към контекста на училищните лидери сесии! Благодарим и на страхотните училищни екипи, които активно участваха в двете сесии, за да вземат максимума от тях на база на свои конкретни предизвикателства!


Ако трябва да опишем с една дума как премина ден втори от модула, то със сигурност тя е „споделяне“. Денят започна с дискусия за това какво са си взели участниците от сесиите и какво ще приложат в работата си. Последва индивидуално планиране на приложението на инструментите в училищните екипи, а след това и работа в групите за подкрепа, формирани между училищата В последната част от обучителния ден поставихме фокус върху един от ключовите елементи на Мениджърска академия – ученето и обмяната на опит и добри практики между самите участници.  Групата заедно обсъди различните предизвикателства, пред които се изправя един лидерски екип. След това за тези предизвикателства, категоризирани като попадащи в една или друга степен извън директното поле на действие на екипите, заедно се потърсиха решения и възможни действия. На базата на тази голяма дискусия се обособиха няколко по-малки дискусионни пространства, в които участниците споделяха помежду си опит и добри практики. 

Най-накрая дойде време и за финалната рефлексия, в която участниците да споделят какво е означавало преминаването през програмата за тях и така и ние да получим обратна връзка, която да ни помогне да добавим стойност към бъдещи издания. 

Участиниците споделиха, че за тях Мениджърска академия, в една дума, е:

– Вдъхновение

– Школа

– Екип

– Споделяне 

– Учене 

 

 

 

 

 

 

 

През месец май предстои заключителна среща от програмата. В нея ще се включат участниците, партньорите на проекта в лицето на бизнес компаниите, представлявани от страхотните лектори, както и нашия главен партньор, Община Бургас. Следете нашия сайт, нашата Фейсбук страница и нашата LinkedIn страница за повече информация за предстоящата заключителна среща. 

Мениджърска академия за училищни директори – Бургас се реализира от сдружение Образование България 2030 с финансовата подкрепа на Община Бургас. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*