22 December, 2021
/ in news
/ By edu

Скъпи съмишленици,

Започнахме работата си с всички вас, водени от визията за това, какво искаме да бъде образованието в България през 2030 г. Въпреки, че ние се стремим образованието да се промени на системно ниво и работим с нормативни документи, стратегии, широкообхватни образователни мерки и статистически индикатори, в крайна сметка го правим с мисъл за хората отвъд буквите и цифрите. Хора като вас, които ни вдъхновяват, които ни споделят за реалните предизвикателства от класната стая, които дават пример как системата може да се променя, как успешните практики могат да укрепват училищни общности, да подобряват образователни резултати и житейски перспективи, да свързват училища. 

Именно свързаност е ключовата дума в нашето пожелание към вас. През последните две години се убедихме, че с целенасочени усилия и преодолявайки непредвидени предизвикателства, нашата свързаност може да бъде съхранена. Искаме да ви пожелаем през следващата 2022 година, тя да бъде повод за реализирани проекти, за осъществени цели, и за постигане на още повече свързаност, защото само заедно можем да превърнем качественото образование, навсякъде и за всички деца, в реалност. 

Ето как изглеждаше нашата свързаност с вас през изминалата 2021 г. 

Директори от всички райони на страната, от разнообразни по вид и големина училища и с опит на позицията между 1 и над 20 години се включиха във второто издание на „Мениджърска академия за училищни директори“! 35 училищни лидери развиха мениджърските си умения с помощта на добри практики и работещи инструменти от бизнеса. Освен от бизнес лекторите, участниците учиха и един от друг, обменяйки опит и добри практики в общността, която създадоха в рамките на програмата. Стартирахме и сътрудничество с община Бургас за първата локална Мениджърска академия. Вълнуваме се да започнем работа с 16 училищни екипа от Бургас през 2022 г. в рамките на обучителната програма на Мениджърска академия. 

4 срещи дискусии в 4 последователни месеца и включили се близо 500 участници – учители, директори, представители на институциите, бизнеса и гражданските организации. Така изглежда кампанията ни „Говорят практиците: решения за образованието“ в цифри. Дискусиите поставиха на фокус основните изводи и препоръки от миналогодишното издание на мониторинговия ни доклад „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени“, което публикувахме в края на 2020 г. Предмет на дискусиите беше нуждата изпитните формати да измерват и оценяват умения, необходимостта от качествено включване на децата, върнати в образователната система след отпадане, подобряването на качеството на професионалното образование и обучение и критичната важност на качествената квалификация и подкрепа на учителите.

Водени от вярата, че диалогът по ключовите теми за българското образование между всички заинтересовани е критично важен, заедно с още 7 експертни граждански организации участвахме в подготовката на предизборен дискусионен форум. Той постави на фокус образованието в хода на предизборната кампания за парламентарните избори през април 2021 г. В рамките на дискусията политическите формации заявиха позициите си по ключови за образованието теми като равния достъп до качествено образование на всяко дете в България, подготовката, квалификацията и подкрепата на учителите, компетентностния подход на обучение и подготовката на учениците за професиите на бъдещето, ранното детско развитие и грижа.

На 7-и декември представихме „Образование в застой“ – издание 2021 на мониторинговия ни доклад. С него отговаряме на въпроса как и накъде се движи образованието, 5 години след влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование през 2016 г, но и пет години след публикуването на първото издание на мониторинговия ни доклад. Нарекохме тазгодишното издание „Образование в застой“, защото установихме, че 5 години по-късно, голяма част от регистрираните от нас предизвикателства пред системата, постоянстват. Дискутирахме предизвикателствата с експерти и практици от образователния сектор и представихме основните данни за развитието в четирите сфери, които следим през годините. Също така направихме кратко въведение във втората, специална глава на доклада, посветена изцяло на въпроса как инструментите, с които провеждаме образователните политики да се усъвършенстват, така че да гарантират по-качествено образование и повече ефективност на системата. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*