27 January, 2020
/ in news
/ By edu

Успешно завърши първият випуск от директори в „Мениджърска академия за училищни директори“! Финалното събитие на 23-ти януари 2020 г. се проведе в Международния център на УниКредит Булбанк, където дадохме и старт на Академията през юни 2019 г. По време на събитието бяха връчени сертификати на участниците и имахме възможност да споделим успехите на Академията с нашите партньори от Българския форум на бизнес лидерите, лектори от бизнес компаниите и съмишлениците от граждански организации, които бяха част от комисията по селекция. Официален гост на събитието беше г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.

Силно вярваме, че именно взаимодействието между публичен, частен и граждански сектор е ключът към успеха на Академията! Пилотното ѝиздание се проведе с финансовата подкрепа на Българския форум на бизнес лидерите и под патронажа на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. През 2020 г. Годишният благотворителен бал на Българския форум на бизнес лидерите отново ще подкрепи Академията за второ издание през тази година!

Ние ще работим този формат да бъде припознат като възможност за всички директори да развиват своите мениджърски умения в рамките на програми и политики на Министерство на образованието и науката.

Освен да се докоснат до модели и практики от бизнеса, директорите имаха много възможности за споделяне на знания и опит по между си в рамките на Академията. Създадохме различни пространства това да се случи – срещи за подкрепа и групи за подпомагане в приложението на наученото, за да намират заедно решения на предизвикателствата, пред които се изправят в своята ежедневна работа. Ще продължим да развиваме тази общност и след Академията!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Анчева, Старши мениджър комуникации и корпоративна култура, УниКредит Булбанк отбеляза, че устойчив и дългосрочен ангажимент на компанията е каузата образование.

Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, наблегна на важността на Академията и приноса на проекта към развитието на потенциала на училищните лидери.

Александра Мирчева, Мениджър проекти в сдружение „Образование България 2030“, отбеляза, че именно взаимодействието между експертни граждански организации, отговорни бизнес компании и институции допринася за успеха на Академията.

Георги Руйчев, изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите заяви, че бизнесът подкрепя реализирането на Академията не само с финансов ресурс, но и с експертизата на опитни мениджъри. Той обяви, че и тази година Годишният благотворителен бал на Българския форум на бизнес лидерите ще набира средства за второто издание на Академията.

Майя Пейчева – Такева, Мениджър човешки ресурси в HPE и лектор в Академията изрази удовлетворението на лекторите от HPE от участието във формата и готовността на компанията да споделя знанията и опита си с училищните директори и в бъдещи такива.

Директорите също споделиха какво означава Академията за тях. Те изразиха увереност, че придобитите умения ще подпомогнат по-ефективната им работа и ще допринесат за по-качествено образование.

В заключителното събитие се включиха представители на Министерството на образованието и науката, на Българския форум на бизнес лидерите, експерти – обучители от двете компании и други партньори на сдружението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорите бяха отличени за участието си в Академията от „Образование България 2030“, Министертсво на образованието и науката и Българския форум на бизнес лидерите. Г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката и г-н Георги Руйчев, Изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите връчиха сертификатите.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*