26 November, 2019
/ in news
/ By edu

На 21-ви ноември 2019 г. се проведе среща за подкрепа в приложението на придобитите знания и умения в рамките на „Мениджърска академия за училищни директори“. 

Целта ни беше да подкрепим участниците в ефективното прилагане на практическите инструменти от обучението с бизнес лидери в края на месец август. Създадохме пространство, в което те да споделят своя опит и идеи, да проследят напредъка си и да обменят решения за преодоляването на предизвикателства, пред които се изправят в приложението на инструментите.

 

 

 

 

 

 

 

 

Срещата е изключително важна част от цялостната програма на Академията. Чрез нея ние създаваме подкрепяща се общност между участниците и засилваме възможностите за взаимодействие в групата. По време на срещата успяхме да се върнем отново към инструментите и добрите практики, които бизнес лидерите споделиха с училищните директори по време на двудневното обучение в края на месец август. Така можем да проследим напредъка, но и да идентифицираме предизвикателства пред ефективното имплементиране на знанията и уменията в реална училищна среда. 

Поканихме директорите да споделят с нас какви са очакванията им за срещата: какво биха искали си вземат от нея, да споделят със своите колеги и да чуят от тях. 

 

 

 

 

 

 

Какво проработи?

Какво не проработи?

Как можем да го подобрим?

Това са въпросите които си зададохме, за да оценим добавената стойност на формираните между участниците групи за подкрепа. Чрез тези групи директорите имаха възможност да се обърнат към свои колеги за съвет и подкрепа и да обсъдят възможни решения заедно. 

В работа по групи всеки един от участниците имаше възможност да сподели конкретен казус от своето училище и предизвикателство, с което се сблъсква във връзка с темите на Академията. Целта беше да създадем пространства, в които участниците да получат и да дадат подкрепа на своите колеги.

След края на практическата част, споделихме с директорите какво предстои да се случи в Академията, но и бяхме щастливи да получим най-разнообразни предложения за бъдещи форми на взаимодействие. Със сигурност всички се съгласихме, че „Мениджърска академия за училищни директори“ е само началото на едно важно за лидерите и за техните училища партньорство. 

Вижте снимки от срещата тук

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*