Становище на сдружение „Образование България 2030” и Фондация “Заедно в час” относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Сдружение „Образование България 2030” и Фондация “Заедно в час” приветстват усилията на Министерство на образованието и науката да доразвие вече започнатата […]

Read More

Темата за ключовите компетентности и тяхното развитие в класната стая продължава да бъде на дневен ред за всички заинтересовани страни в образованието. Ето защо подготвихме няколко статии, с които да проследим развитието на актуалните промени и добрите практики, касаещи прилагането на компетентностния подход в училище. Вярваме, че те ще бъдат от полза както за училищните […]

Read More

Завършващите 7 клас през 2019/2020 учебна година са вторият випуск от ученици, обучавали се по „новите“ учебни програми през целия прогимназиален етап (от 5-ти до 7-ми клас). Техните резултати на националните външни оценявания трябваше да помогнат на експертите да преценят доколко обновените след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) учебни програми развиват […]

Read More

2020 г. е специална година за всички заинтересовани страни в образованието, а и за образователната реформа като цяло. Тазгодишните държавни зрелостни изпити се проведоха в условията на специфична противоепидемична обстановка, заради която обучението на учениците доби изцяло нови форми за последните няколко месеца. Годината се отличава и с друга особеност. Завършващите зрелостници са последният випуск, […]

Read More

Последните месеци минаха под знака на промяната за образователните системи в цял свят. Изключение не беше и българското образование. Един от ключовите елементи на образователната макросреда са учителите. Преминаването през промяна на системно ниво зависи и от техния капацитет за адаптация. Убедихме се, че такъв има. Учителите бяха център на различни теми – за светкавичната […]

Read More

Успешно премина и третият модул от обучението за учители „Умения на ХХI век: Развиване на ключови компетентности у учениците“. И тази среща с участниците от цялата страна се проведе дистанционно, но общото ни онлайн пространство ни помага да учим и споделяме ефективно заедно. Освен това имахме удоволствието да споделим и рождения ден с един от […]

Read More

Ключовите компетентности и тяхното ефективно развиване в класната стая са един от приоритетите на образователната реформа от 2016 г. насам. Проведените от нас проучвания през 2019 г. показват, че за да бъдат компетентностите ефективно развивани в клас, учителите трябва да бъдат добре подготвени. Именно такава подготовка цели да предостави обучението за учители на тема „Умения […]

Read More

На една трета от пътя – и все още толкова далеч Преди точно пет години, на 16 април 2015 г., в един дъждовен следобед се случи нещо, което точно в момента е немислимо. Близо 100 души, сред тях висши държавници, важни предприемачи, медиите със своите камери и микрофони, се събраха в Ректората на Софийския университет. […]

Read More

Eurydice е мрежа от Еразъм държави. Тя е част от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия. Публикува сравнителни анализи на националните образователни системи по специфични теми. Статията, както и приложената към нея карта, са преведени и адаптирани от „Образование България 2030“. Оригиналната статията можете да намерите ТУК. „Бъдещето зависи от това […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030”  относно Проект на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. (ИТСР) Сдружение „Образование България 2030” приветства усилията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на всички заинтересовани страни, участвали в разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите […]

Read More