Защо според директора на НИО Анелия Андреева името на институцията трябва да бъде променено. Когато Анелия Андреева разказва за първите посещения на Националния инспекторат по образованието (НИО) в класните стаи, тя говори за „недоверие и страх“. Инспекторатът е правителствена организация, основан е в началото на 2018 г. и започва работа още същата година. От името […]

Read More

Много добър 4.5-4.75

25 November, 2020
/ in Stories
/ By edu

Иван Господинов е един от експертите, които подпомагат МОН по време на извънредното  положение. Оценката му за реакцията е положителна. „Нямаше как да продължим с трета грипна ваканция, трябваше да започнем да учим“ – така 29-годишният Иван Господинов обобщава ситуацията в българските училища на 13 март 2020 г. – петъка, в който коронавирусът доведе до […]

Read More

Вече четвърта година мониторинговият доклад на Образование България 2030 проследява развитието на българската образователна система и доколко тя се доближава до целите и визията, които очертахме за образованието през 2030 година. Ежегодно докладът мониторира напредъка или липсата на такъв в четири сфери:  – Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование; – Резултати на учениците; […]

Read More

Онлайн дискусия и представяне на Мониторингов доклад 2020 на Образование България 2030 „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ 27 НОЕМВРИ, 2020 г. | 16:00 – 17:00 ч.  В края на една различна за образованието година ще отворим дискусията за постигнатото от образователната система през 2020 г. Затова събираме на едно място експерти от институциите и […]

Read More

На 16 и 17 октомври, 2020 г. се проведе национална онлайн конференция Ключови компетентности и умения за успех. Тя е заключително събитие на почти двугодишен проект на сдружение Образование България 2030 – №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на […]

Read More

На 16 и 17 октомври, 2020 г. се проведе национална онлайн конференция Ключови компетентности и умения за успех. Тя е заключително събитие на почти двугодишен проект на сдружение Образование България 2030 – №BG05SFOP001-2.009-0050-C01: “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030” относно Проект на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Ние от сдружение „Образование България 2030“ приветстваме усилията на Министерството на образованието и науката да гарантира качеството на образованието, вкл. и когато то се провежда в условията на […]

Read More

Становище на сдружение „Образование България 2030” и Фондация “Заедно в час” относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Сдружение „Образование България 2030” и Фондация “Заедно в час” приветстват усилията на Министерство на образованието и науката да доразвие вече започнатата […]

Read More

Темата за ключовите компетентности и тяхното развитие в класната стая продължава да бъде на дневен ред за всички заинтересовани страни в образованието. Ето защо подготвихме няколко статии, с които да проследим развитието на актуалните промени и добрите практики, касаещи прилагането на компетентностния подход в училище. Вярваме, че те ще бъдат от полза както за училищните […]

Read More

Завършващите 7 клас през 2019/2020 учебна година са вторият випуск от ученици, обучавали се по „новите“ учебни програми през целия прогимназиален етап (от 5-ти до 7-ми клас). Техните резултати на националните външни оценявания трябваше да помогнат на експертите да преценят доколко обновените след приемането на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) учебни програми развиват […]

Read More