Мениджърска академия за училищни директори

„Мениджърска академия за училищни директори“

на сдружение „Образование България 2030“

под патронажа на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

За втора поредна година „Мениджърска академия за училищни директори“ отваря покана за кандидатстване към училищните директори!

Нашата обучителна програма с участието на представители на бизнеса цели:

 • Да развие потенциала за управление на училищните лидери с успешни практики и инструменти от бизнеса;
 • Да надгради мениджърските умения на училищните лидери за управление на ефективни екипи;
 • Да подпомогне създаването на устойчива промяна в образованието.

Тази година Академията е отворена за участие за 30 директори на училища от цялата страна.

Ето какво споделят участниците от миналогодишното издание за своето участие: 

Крайният срок за подаване на онлайн формуляр за участие е 23:59 ч. на 15.11.2020 г.

Кой може да участва?

Директори на държавни, общински и частни училища от цялата страна.

Защо създадохме Академията?

Ние, Образование България 2030 и Българският форум на бизнес лидерите, вярваме, че мениджърският начин на мислене на училищните лидери е решаващ за качеството на образованието в едно училище и за високите резултати на учениците. Затова създадохме обучителна програма, в която едни от най-успешните български бизнес лидери предават своите знания и практически опит на училищни директори. Чрез Академията директорите ще доразвият уменията си за управление с успешни практики и инструменти от бизнеса, които могат да приложат в своята работа.

Вярваме, че директорът трябва да получава подкрепа и да придобива ценни умения за управление, които да развиват потенциала на училището, екипа му, да повишават резултатите на учениците и да допринасят към устойчива промяна в образованието.

През 2019 г. Академията обучи 24 училищни директори от София-град и София-област. Тази година отваряме кандидатстването за директори от цялата страна!

Какви умения ще развиете в Академията?

Целта на Академията е да обучи директорите на ключови лидерски и мениджърски умения за управление на ефективни екипи – управление на времето и задачите, мотивация на екипа, ефективна комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти и други.

Какви елементи са включени в обучението?

Участниците ще развиват своите умения в рамките на 3 основни компонента:

 • Онлайн обучителни сесии с мениджъри от бизнес компании

По време на модулите успешни мениджъри от бизнес компании ще споделят работещи инструменти и практики от своя опит, които могат да бъдат приложени и в училище.

 • Практически задачи и казуси за приложение на наученото в реална училищна среда

Участниците ще работят по групови и по индивидуални задачи, които да подкрепят приложението на новите знания и умения в тяхната практика. Ще обсъждат заедно трудностите и решенията. Ще могат да адаптират наученото спрямо техния контекст, нужди и цели.

 • Учене и споделяне на добри практики между самите участници

По време на Академията участниците ще учат не само от своите обучители и фасилитатори. Целим да създадем подкрепяща среда и споделяща общност между самите участници. Вярваме, че ученето, което се случва между участниците, е важна част от цялостния модел на Академията.

Кога и как ще се провеждат обученията?

Спрямо настоящите условия обученията ще се провеждат изцяло онлайн в платформата ZOOM.

Нашият екип ще съдейства технически с всичко необходимо, така че участниците да се чувстват спокойни и уверени да използват платформата.

Обучителната програма се състои от 3 основни модула, всеки от които ще се провежда в рамките на 1 съботен ден. Предварително определените дати са:

Модул 1: 28 ноември

Модул 2: 12 декември

Модул 3: 9 януари

Всеки обучителен модул е със средна продължителност до 4 астрономически часа, включващи и почивки между обучителните сесии.

*Възможни са промени в датите на обученията, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно!

В края на месец януари участниците ще имат специално събитие, на което могат да споделят добри практики.

Между самите модули участниците ще работят върху индивидуални или групови задачи, свързани най-вече с приложение на наученото в реална среда. Така ще имат възможност да тестват, експериментират, обсъждат и прилагат отново.

Кандидатствайте за Академията тук до 23:59 ч. на 15 ноември 2020 г.

Специални събития

За първи път тази година подготвяме специални събития, до които ще имат достъп участниците от Академия 2020 и завършилите участници от Академия 2019. Тези събития ще бъдат по теми, актуални за участниците и за техните нужди. Те ще са допълнение към програмата и отново ще се провеждат онлайн.

Ако ситуацията позволява безопасното провеждане на заключително събитие, участниците ще бъдат поканени през месец февруари 2021 година за връчване на сертификати, финална рефлексия и време за общуване между тях и партньорите на Академията от бизнес компании и институции.

Какви са целите на Академията?

 • Да подкрепи училищните директори в развитието на ключови мениджърски умения – независимо от годините опит на позицията, практическите инструменти от бизнес средата ще дадат възможности за нови подходи към развитието на училището;
 • Да срещне училищни и бизнес лидери в диалог и обмяна на опит;
 • Да създаде подкрепяща среда за всеки участник, така че да може да взаимодейства свободно със своите колеги, да търси съвет и подкрепа, да споделя опит и да чувства общностната подкрепа и сътрудничество;
 • Да постави фокус върху развитието на лидерските компетентности на училищните директори и нуждата от целенасочена подкрепа чрез качествени обучения и пространства за взаимодействие и обмяна на опит.

За обучителите

Обучители и ментори ще бъдат доказани професионалисти на ръководни позиции в успешни компании в България, чиято експертиза съвпада с потребностите на участниците в Академията.

Какво включва участието в Академията?

Участието в Академията е напълно безплатно. С оглед на настоящата обстановка обучителната програма ще се проведе онлайн, но присъствието на всички модули е задължително.

 • Конкурсът не дава предимство на кандидати според годините професионален опит, вида училище, броя ученици, училищен бюджет.
 • Директорите, включени в обученията на Академията, не получават квалификационен кредит. Успешно преминалите всички обучения и срещи ще получат удостоверение за участие.

Кандидатствайте за Академията тук до 23:59 ч. на 15 ноември 2020 г.

При въпроси относно кандидатстването, можете да се свържете с Александра Мирчева, проектен мениджър на Образование България 2030 на тел. 089 951 0520

„Мениджърска академия за училищни директори” е под патронажа на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, и се осъществява и координира от сдружение „Образование България 2030 с финансовата подкрепа на Български форум на бизнес лидерите.