Мениджърска академия за училищни директори

„Мениджърска академия за училищни директори”

на сдружение “Образование България 2030”

под патронажа на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Ние, Образование България 2030 и Българският форум на бизнес лидерите, вярваме, че мениджърският начин на мислене на училищните лидери е решаващ за техните високи резултати. Затова създадохме пилотното издание на „Мениджърска академия за училищни директори”. В нея едни от най-успешните български бизнес лидери ще обучат 20 училищни директори от София-град и София област. Чрез Академията директорите ще доразвият уменията си за управление с успешни практики и инструменти от бизнеса, за да подпомогнат създаването на устойчива промяна в образованието.

Целта на Академията е да обучи директорите на ключови лидерски и мениджърски умения за управление на ефективни екипи – мотивация, комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти.

В програмата са включени  двудневно обучение и срещи на групата директори за подкрепа в приложението на новите знания. Академията ще се фокусира върху умения за управление на екипи и други теми спрямо нуждите на групата.

Обучители и ментори ще бъдат доказани професионалисти на ръководни позиции в успешни компании в България, чиято експертиза съвпада с потребностите на участниците в Академията.

Защо?

Вярваме, че директорите трябва да получават подкрепа и да придобиват ценни умения за управление, които да развиват потенциала на училището, екипа му и да повишават резултатите на учениците.

Кой може да участва?

Пилотното издание на „Мениджърска академия за училищни директори” е насочено към директори на държавни, общински и частни училища от София-град и София област.

Какво включва участието в Академията?

Участието в Академията е напълно безплатно. Всички срещи и обучения ще се проведат в гр. София и физическото присъствие на включените директори в тях е задължително.

  • Конкурсът не дава предимство на кандидати според годините професионален опит, вида училище, броя ученици, училищен бюджет.
  • Директорите, включени в обученията на Академията, не получават квалификационен кредит. Успешно преминалите всички обучения и срещи ще получат удостоверение за участие

Пилотното издание на “Мениджърска академия за училищни директори” е под патронажа на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, и се осъществява и координира от сдружение “Образование България 2030” с финансовата подкрепа на Български форум на бизнес лидерите.