03 February, 2021
/ in news
/ By edu

Онлайн дискусия „Промяна на изпитните формати“

 

Регистрирайте се за участие в дискусията ТУК

Тя е първата от серия от срещи дискусии, които ще съберат на едно място експерти, родители, учители и ученици, за да потърсят заедно решения за ключовите проблеми в образованието. Целта на дискусията е изведе на преден план въпроса за промяната на формата на националните външни оценявания и матурите и да създаде пространство за търсене на решения. 

Досегашният формат на националните външни оценявания и матурите измерва най-вече предметното знание на учениците. През годините това допринесе да се развият някои дефекти в образователната система, като: необходимостта от провеждане на частни уроци за учениците, фокусиране на обучението върху подготовката на учениците за изпитите, а не върху развитието на ценни за реализацията им компетентности и други. 

С влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование през 2016 г. стартира процес на реформа към компетентностен подход в образованието. Тя трябва да се отрази и върху формата на националните външни оценявания и матурите. 

Така през 2020 г. Министерството на образованието и науката предложи нов формат на тези оценявания. Предложението на Министерството е от учебната 2022/2023 г. учениците в 4, 7 и 10 клас да държат интегриран изпит в тестови формат по хуманитарни и по природни науки. Изпитът по хуманитарни науки ще оценява компетентностите на учениците по български език и литература и по обществените науки. Този по природни науки ще обединява математика и учебни предмети като химия, физика и биология. Повече за този изпитен формат можете да прочетете в статията „Интегрираните изпити – ще доведат ли до желаната промяна?“

Затова дискусията „Промяна на изпитните формати“ ще постави въпросите: 

  • Какво постигна досегашният формат на НВО и матури, измерващ най-вече предметните знания на учениците? 
  • Как ще се променят тези оценявания, за да измерват важните за реализацията на учениците умения като: функционална грамотност, дигитална и гражданска компетентност, работа в екип и сътрудничество, критично мислене и други? 
  • Как ще въздействат тези промени върху обучението на учениците? Какво означават те за родителите, учителите, учениците?

Програма:

18 февруари, 2021 г. | 16:00 – 17:00 ч. 

16:00 ч. – 16:10 ч. – Представяне на изводи и препоръки по темата от Мониторингов доклад 2020 „Адаптиране към новата реалност или ефективни промени?“ на сдружение Образование България 2030;

16:15 – 17:00 ч. – Експертен панел – дискусия с експерти от институциите и гражданския и образователен сектор.

Участници в дискусията:

Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, Министерство на образованието и науката;

Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители

Калин Танев, учител 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София

Златка Димитрова, експерт по образователни политики в сдружение „Образование България 2030“;

Модератор: Веселин Димитров, изпълнителен директор на сдружение „Образование България 2030“.

Регистрирайте се за участие в дискусията ТУК

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*