05 March, 2021
/ in news
/ By edu

Онлайн дискусия „Всички в училищe: от достъп към качество“

Регистрирайте се за участие в дискусията ТУК

Продължаваме кампанията „Говорят практиците: решения за образованието“ с втора от поредица дискусии, които събират на едно място експерти, представители на отговорните институции, родители, учители, директори и ученици, за да потърсят заедно решения за ключовите проблеми в образованието. Тя ще се проведе онлайн на 18 март, 2021 г. от 16:00 до 17:00 ч. в платформата Zoom. 

Целта на дискусията е да постави фокус върху политиките и мерките, насочени не само към обхвата на учениците в училище, а и към гарантирането на качествено образование и подкрепа за всички тях. В центъра на дискусията ще бъде ефективното функциониране на Механизма за обхват и задържане на деца и ученици в образователната система, както и допълнителните мерки, които да гарантират, че всички ученици имат достъп до качествено образование. 

В хода на дискусията заедно ще потърсим отговори на въпросите:

  • Какви са резултатите от прилагането на Механизма и какво ще бъде неговото бъдеще?
  • Какви допълнителни мерки трябва да се въведат, за да се увеличи обхвата и задържането на ученици в училище?
  • Как да се гарантира, че освен обхванати в училище, учениците  получават качествено образование и подкрепа?

Накратко за Механизма

Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (Механизмът) беше въведен през 2017 г. В резултат на това в края на 2019 г. са върнати или записани за първи път в образователната система около 49 000 деца и ученици (6000 от тях са напуснали повторно). Заедно с Механизма функционират и редица други мерки, насочени към подобряване равния достъп до качествено образование. Въпреки това, все още делът на учениците, които преждевременно напускат образователната система остава висок (13,9% – по данни на ЕК за 2019 г.), а едва 79% от децата посещават детска градина. 

Мониторинговият доклад „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ разглежда задълбочено проблема с обхвата и задържането на децата и учениците в образователната система. 

Програма:

18 март, 2021 г. | 16:00 – 17:00 ч. 

16:00 ч. – 16:10 ч. – Представяне на изводи и препоръки по темата от Мониторингов доклад 2020 „Адаптиране към новата реалност или ефективни промени?“ на сдружение Образование България 2030;

16:15 – 17:00 ч. – Експертен панел – дискусия с експерти от институциите и гражданския и образователен сектор.

Участници в дискусията:

Очаквайте повече информация скоро

Регистрирайте се за участие в дискусията ТУК

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*