19 February, 2021
/ in news
/ By edu

На 18 февруари, 2021 г. Образование България 2030 даде старт на кампанията „Говорят практиците: решения за образованието” с първата от серия дискусии за промените в образованието. 

Дискусията „Промяна на изпитните формати” се проведе онлайн и събра повече от 200 учители, директори, родители,  експерти от цялата страна, дори и ученици. Целта на събитието беше да постави фокус върху необходимостта от нов тип формат на националните външни оценявания и на матурите, който да оценява уменията на учениците да бъдат успешни в живота, а не само запаметени от тях предметни знания. 

Запис от цялата дискусия можете да видите ТУК. 

Дискусията постави на фокус и интегрираните изпитни формати, които могат да бъдат въвеждани от 2022/2023 учебна година. Те представляват тестови изпит по хуманитарни и по природни науки. Изпитът по хуманитарни науки ще оценява компетентностите на учениците по български език и литература и по обществените науки. Този по природни науки ще обединява математика и учебни предмети като химия, физика и биология. Повече за този изпитен формат можете да прочетете в статията ни „Интегрираните изпити – ще доведат ли до желаната промяна?“

В основата на дискусията стоят изводите и препоръките от мониторингов доклад „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени“, който публикувахме в края на 2020 г. Акценти от доклада бяха представени в началото на дискусията от Златка Димитрова, експерт по образователни политики в екипа на Образование България 2030. 

От страна на Министерството на образованието и науката в дискусията се включи Радостина Николова, държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“. Г-жа Николова постави акцент върху цялостната реформа към компетентностен подход в образованието. Тя сподели и практически насоки и примери за компетентностите и за мястото им в обсъжданите нови интегрирани формати. 

Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители отбеляза, че „е важно да има ясна и конкретна информация към родителите и към учениците за промените, които ще настъпят с националните външни оценявания.“ Тя подчерта, че е важно да се предприемат предварителни стъпки за комуникация със заинтересованите страни за същността на формата и че това е важно условие за плавния преход към новия тип оценяване на постиженията на учениците в училище. 

Калин Танев, учител по История и цивилизации в 51 СУ „Елисавета Багряна“ в гр. София акцентира върху необходимостта да се разработят национални изпитни формати, които измерват компетентностите на учениците да трансферират знания от една област в друга, да прилагат наученото в практически ситуации в живота. Той сподели добри практики от класната стая за прилагането на мултидисциплинарен подход в преподаването, за формиране на умения на учениците да мислят критично, да разпознават важна информация и да се аргументират. 

Дискусията се модерира от Веселин Димитров, изпълнителен директор на Образование България 2030. Той подчерта, че е необходимо заинтересованите страни да запазят фокуса си върху големите и важни политики в образователната система. Именно тях през последната една година пандемията от Covid-19 измести на заден план. Той отбеляза, че „последната една година ни показа, че за нас ще бъде още по-трудно да продължаваме напред с образование, което формира приоритетно фактологични знания, а не уменията, от които младите хора се нуждаят, за да се справят с живота след училище“. 

Кампанията „Говорят практиците: решения за образованието“ продължава със следващите дискусии: 

Всички в училище | 18.03.2021 г. 16:00 – 17:00 ч. 

По-качествено професионално образование | 15.04.2021 г. 16:00 – 17:00 ч. 

Учители, готови за бъдещето  | 13.05.2021 г. 16:00 – 17:00 ч.  

Допълнителна информация за предстоящите събития ще бъде публикувана на нашия уебсайт и на Фейсбук страницата ни. 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*